BILDUNDERSÖKNINGAR OCH RÖNTGEN

PET-kameraundersökning

PET-kameraundersökning används för att läkaren ska få mer kunskap om något som upptäckts vid en tidigare undersökning. Det kan till exempel vara att ta reda på om en misstänkt tumör är cancer eller inte. Vid undersökningen får du ligga på en brits som åker in i en kamera, som liknar en stor ring.

PET-kameraundersökning görs oftast tillsammans med datortomografi, som även kallas DT eller skiktröntgen.  DT avbildar kroppens anatomi och visar strukturella förändringar, till exempel tumörer. Kombinationen av PET och DT brukar kallas PET/DT eller hybrid imaging och hjälper läkaren att bedöma PET-bilderna.

PET är en förkortning av positronemissionstomografi.

När får jag genomgå undersökningen?

PET-undersökning används i följande fall:

  • Vid tumörutredning för att skilja mellan olika förändringar och för att se om tumörer har spridit sig i kroppen.
  • För att tidigt diagnosticera demenssjukdomar, till exempel Alzheimers sjukdom, och andra neurologiska sjukdomar.
  • För att diagnosticera olika sjukdomar, till exempel inflammationer.
  • För att följa upp hur behandlingen av olika sjukdomar har fungerat. Det kan vara både behandlingar med läkemedel och operationer. Oftast handlar det om behandlingar av tumörer.

Du får en remiss om läkaren tycker att du behöver genomgå en undersökning. PET-kameror finns på alla universitetssjukhus och vissa länssjukhus.

Förberedelse inför PET

Du får i förväg veta av personalen på avdelningen när du ska genomgå en PET/DT-undersökning . Det är vanligt att inte få äta eller dricka något fyra till sex timmar före undersökningen.

Så går PET-undersökningen till

Du får ligga på en brits som åker in i kameran, som liknar en stor ring. Du ska ligga stilla under hela undersökningen som tar 20 till 30 minuter.

Eftersom PET/DT-kameran är öppen på båda sidor om britsen är det ovanligt att känna obehag eller få cellskräck i samband med undersökningen. Du kan hela tiden att prata med personalen, som finns i rummet intill och kontrollerar att bildtagningen går som den ska.

Vad händer i kroppen?

Vid en PET-kameraundersökning tillförs kroppen små mängder av en biologisk substans, till exempel glukos eller aminosyror. Den substans som används mest för PET är en variant av glukos som kallas fluorodeoxyglukos eller FDG. Du får substansen genom en nål i armen en timme före undersökningen.

FDG tas upp av alla organ på samma sätt som vanlig glukos, vilket kroppen använder som energikälla. Cancerceller och inflammatoriska celler behöver mycket mer glukos än friska celler. Därför tas en större mängd FDG upp i de cellerna.

Substansen är bunden till ett radioaktivt ämne, en så kallad isotop. Med hjälp av PET-kameran registreras isotopens strålning. Efter bearbetning av data får läkaren en tredimensionell bild som visar hur den märkta substansen har fördelat sig i hela kroppen eller i en del av kroppen, till exempel hjärnan. 

Risker med PET

De radioaktiva isotoper som tillförs kroppen vid en PET-undersökning ger en dos av strålning som motsvarar några års bakgrundsstrålning från naturliga källor. 

Om du är gravid eller ammar

Även om stråldosen är liten bör du berätta för din läkare om du är gravid eller ammar.

Fråga om råd

Kontakta den avdelning där du ska undersökas eller den läkare som har skrivit remissen om du undrar över något inför PET-undersökningen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Till toppen av sidan