Smärtbehandlingar och rehabilitering

Intensivrehabilitering i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

I Kalmar län erbjuds intensivrehabilitering på två orter, i Kalmar och i Västervik. Intensivrehabilitering är för dig med neurologisk funktionsnedsättning efter till exempel en hjärnskada, stroke eller en neurologisk sjukdom så som Parkinson eller Multipel Skleros (MS).

Syftet med rehabiliteringen är att du ska få möjlighet att öka din rörelseförmåga och utveckla dina färdigheter i vardagen. Rehabiliteringen utformas efter dina egna förutsättningar och dina uppsatta mål för träningsperioden.

Bedömning av inkomna ansökningar

Inkomna ansökningar bedöms enligt uppsatta kriterier. Vid bedömningen tas bland annat hänsyn till din nivå av funktionshinder, sjukdomsfas och din egen motivation. Se bedömningskriterierna nedan. 

Kriterier för att kunna delta i Kalmar

För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivträningen i Kalmar behöver du uppfylla följande kriterier:

  • kunna delta måndag, onsdag och fredag klockan 13.00–16.00 under tre veckors tid
  • vara motiverad till och kunna formulera ditt mål med träningen
  • kunna klara av toalettbesök och förflyttningar självständigt eller med hjälp av max en person
  • inte ha alltför uttalad trötthet
  • du behöver kunna ta dig till och från träningen.

Kriterier för att kunna delta i Västervik

För att du ska kunna tillgodogöra dig intensivträningen i Västervik behöver du uppfylla följande kriterier:

  • orka delta måndag-torsdag i två veckors tid
  • kunna formulera ditt mål med träningen
  • vara självständig i personlig vård och förflyttningar
  • kunna förflytta dig självständigt minst 100 meter, med eller utan hjälpmedel.

När du har beviljats intensivrehabilitering

Så fungerar det i Kalmar

Förberedelser inför intensivrehabiliteringen

När din ansökan har blivit beviljad bjuds du in till ett möte innan intensivrehabiliteringen startar. Vid mötet utformar vi tillsammans ett personligt schema till dig utifrån din individuella rehabiliteringsplan.

Plats

Neurologiska rehabiliteringsmottagningen Kalmar, Länssjukhuset i Kalmar.

Patientavgift

200 kronor per dag inklusive fika (patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet).

Så fungerar det i Västervik

Förberedelser inför intensivrehabiliteringen

När vi har tagit emot och godkänt din ansökan kommer du att kallas för en första bedömning innan intensivrehabiliteringen startar. Vid mötet utformar vi tillsammans din individuella rehabiliteringsplan. 

Plats

Samrehabs lokaler i hus 12 på Västerviks sjukhus.

Patientavgift

200 kronor per dag (patientavgiften ingår i högkostnadsskyddet).

Skicka in en ansökan

Du ansöker om intensivrehabilitering genom att logga in via e-tjänsten Intensivrehabilitering i Kalmar län. Var noga med att kryssa i den ort som du önskar för din rehabilitering.

Rehabilitering på annan plats

Vi erbjuder mycket sällan rehabilitering hos verksamheter som inte ingår Region Kalmar län. Detta beror på att Region Kalmar län har beslutat att rehabilitering ska ske inom vår egen organisation.

Bo på patienthotell under rehabiliteringstiden

Om du inte har möjlighet att åka hem under rehabiliteringstiden kan du bo på Patienthotellet Nyckeln Kalmar eller på Patienthotellet Västervik. Observera att boende på patienthotell inte ingår i högkostnadsskyddet.

Till toppen av sidan