KOGNITION OCH KOMMUNIKATION

Alternativ telefoni

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. Hjälpmedlen kan också användas av dig som har svårt att tala eller förstå talat språk. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

Olika sorters hjälpmedel för att ringa

I alternativ telefoni ingår olika hjälpmedel som underlättar för dig när du ska ringa eller kommunicera på elektronisk väg. Hjälpmedlen fungerar på olika sätt. Vilket som fungerar bäst för dig beror på vilka behov du har.

På många håll i landet kan du även få hjälp att använda din egen dator eller mobiltelefon för att ringa videosamtal och kommunicera med text.

Bildtelefon

En bildtelefon visar en rörlig bild på den du talar med. Då går det till exempel att använda teckenspråk. Den kan också underlätta för dig som har svårt att tala eftersom det går att använda både tecken, text, bilder, gester och ansiktsuttryck.

En bildtelefon kan vara installerad i en dator. Det finns också bildtelefoner i form av en separat programvara som kan användas i en dator, i en surfplatta eller i en smart mobiltelefon.

Bildtelefonen ansluts med internetuppkoppling.

Det finns en förmedlingstjänst för bildtelefoni. Genom den kan du använda teckenspråk i en bildtelefon och samtala med en person som använder en vanlig telefon. Samtalet förmedlas av en teckenspråkstolk som har tystnadsplikt.

Texttelefon

En texttelefon har ett tangentbord för att skriva text. Den har också en skärm för att läsa texten på. Det finns också texttelefoner i form av programvara som kan användas i en dator, i en surfplatta, i en smart mobiltelefon och i analoga texttelefoner.

En texttelefon förmedlar texten samtidigt som den skrivs. Den gör det möjligt att både ringa och ta emot samtal även om du har mycket nedsatt hörsel, har dövhet, dövblindhet eller har svårt att tala i telefon.

Texttelefonen kan kopplas in i det analoga telefonjacket, men det finns också texttelefoner som kopplas till internet, så kallad IP-texttelefoner.

Det finns en förmedlingstjänst för textelefoni. Genom förmedlingstjänsten kan du som använder en texttelefon ringa till en person som använder en vanlig telefon. Du använder antingen det hjälpmedel som du har fått utskrivet för att ringa, eller ringer genom tjänstens webbsida eller mobilapp. Samtalet förmedlas av personal som har tystnadsplikt.

Totalkonversation

I produkter med så kallad totalkonversation finns både en bildtelefonfunktion och en texttelefonfunktion i samma hjälpmedel.

När du ringer andra som har ett hjälpmedel för totalkonversation kan du använda bild, text och ljud för att kommunicera på det sätt som fungerar bäst för dig.

Det går att ringa till bildtelefoner och texttelefoner med totalkonversation. Det går också att ringa till bildtelefoniförmedlingen och texttelefoniförmedlingen.

Fax eller alternativa kommunikationslösningar

Beroende på ditt behov kan andra sätt att kommunicera behöva utredas. Du kan behöva ett särskilt anpassat hjälpmedel för att kunna kontakta de du vill. Fax kan vara till hjälp om du inte kan använda texttelefon eller bildtelefon. Med faxen kan du skicka ett budskap som du har ritat eller skrivit på ett papper. E-post är ett annat alternativ.

Telefon eller utrustning för anhöriga och närstående 

Ett särskilt hjälpmedel för att ringa kan också förskrivas till en av dina anhöriga eller närstående. Hjälpmedlet placeras hos en person som du väljer ut.

Genom hjälpmedlet kan du och dina närstående kontakta varandra direkt. Den gör det möjligt att kommunicera utan att använda förmedlingscentralen för texttelefoni eller bildtelefoni.

Kalmar län

Hjälp och stöd i Kalmar län

Vem kontaktar jag?

Det är ditt landsting eller din region som förskriver hjälpmedel som texttelefoner, bildtelefoner, totalkonversation och faxar. En utredning görs om vilket hjälpmedel som passar dig bäst. En förskrivning innebär att du får låna ett hjälpmedel.

Kontakta den enhet som du har kontakt med på grund av din funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en hörcentral eller en hjälpmedelscentral. Där kan du också få praktisk hjälp med hur du ska använda ditt hjälpmedel.

Det kan skilja sig åt mellan olika landsting och regioner vilket hjälpmedel du kan få.

Läs mer om hur det går till att få ett hjälpmedel.

Läs mer om tolktjänster vid funktionsnedsättning

Till toppen av sidan