Förbered ditt vårdbesök

Sinnenas park i Kalmar

Innehållet gäller Kalmar län

Sinnenas park är en plats för att finna återhämtning, både för patienter, deras anhöriga och allmänheten. Parken är tillgänglighetsanpassad och ligger i anslutning till Geriatriska kliniken på sjukhusområdet vid Länssjukhuset i Kalmar.

En park bredvid Länssjukhuset i Kalmar.

Tanken är att det ska finnas något i parken för alla sinnen - syn, hörsel, lukt, känsel och smak. I parken finns därför allt ifrån krydd- och medicinalväxter till fruktträd, bärbuskar, vindspel, fågelbad och porlande vatten. Här finns också en boulebana som är 5x12 meter och som har skänkts av Kalmars två Lionsklubbar, ett flertal sittplatser och ett växthus.

Dessutom finns det också delar i parken som är till för de yngsta. Det finns bland annat sittplatser som döpts till Tomtebobarnens krypin och små figurer som står utplacerade på olika ställen som kan bidra till att väcka barnens fantasi.  

Till toppen av sidan