FÖRBERED DITT VÅRDBESÖK

Parkering- och områdeskartor för våra sjukhus

Innehållet gäller Kalmar län

Här hittar du parkering- och områdeskartor för våra tre sjukhus.

Det finns ett flertal avgiftsbelagda parkeringar i anslutning till våra tre sjukhus. Parkeringarna finns utmärkta med P (Parkering) på kartan för respektive sjukhus:

För mottagningar som ligger utanför sjukhusen: följ skyltningen för att hitta parkering. 

Aktuellt

Det råder begränsad framkomlighet vid parkeringen på länssjukhusets västra sida. Vi hänvisar till huvudentrén samt till hus 21, Hälosgränd 4 eller till hus 48S, Hälsogränd 2.

Taxi- och transportzonen är placerad utanför apoteket hus 21, Hälsogränd 4. Se kartan ovan för detaljer och övriga parkeringsytor.

Till toppen av sidan