Förbered ditt vårdbesök

Parkering- och områdeskartor för våra sjukhus

Innehållet gäller Kalmar län

Här hittar du parkering- och områdeskartor för våra tre sjukhus.

Det finns ett flertal avgiftsbelagda parkeringar i anslutning till våra tre sjukhus. De parkeringsappar som fungerar på sjukhusens parkeringar är Easy Park och Parkster.

Parkeringarna finns utmärkta med P (Parkering) på kartan för respektive sjukhus:

För mottagningar som ligger utanför sjukhusen: följ skyltningen för att hitta parkering. 

Aktuellt

Parkeringen väster om Länssjukhuset i Kalmar är periodvis avstängd på grund av byggnation. Fler parkeringsplatser finns vid infarterna från Ståthållaregatan vid hus 2, 13, 16 och 18.

Taxi- och transportzonen är placerad utanför apoteket hus 21, Hälsogränd 4. Se kartan ovan för detaljer och övriga parkeringsytor.

Till toppen av sidan