Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 2,5 år

Innehållet gäller Kalmar län

Inför besöket i barnhälsovården får du, tillsammans med personalen inom förskolan, svara på frågor om barnets utveckling när barnet är 2,5 år.

Under besöket i barnhälsovården får du svara på frågor om barnets språkutveckling när barnet är 2,5 år.

Vid besöket pratar vi också om det som du som förälder tycker är viktigt.

Bildspel för barn

I bildspelet beskrivs olika moment i hälsoundersökningen under besöket. För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända under besöket. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningarna bäst.

Till toppen av sidan