Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Vård och stöd för barn

Undersökning på barnhälsovården vid 4 år

Innehållet gäller Kalmar län

När barnet är 4 år samtalar vi kring barnets utveckling. Frågor vi också tar upp är levnadsvanor och om faktorer som kan påverka hur barnet mår, till exempel sömn, utevistelse och kost. Vid besöket pratar vi om det som du som förälder tycker är viktigt.

För att besöket ska bli så positivt som möjligt för barnet är det bra om barnet vet vad som ska hända. Titta på bildspelet tillsammans. Om barnet mår bra och är utvilat innan ni kommer så fungerar undersökningen bäst.

Till toppen av sidan