Graviditet

Kontroller under graviditeten i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och fostret mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken i mödrahälsovården.

Med anledning av covid-19

Risk för blodpropp i samband med graviditet

Graviditet i kombination med en covid-19 infektion kan i vissa fall öka risken för blodpropp. Om du får covid-19 när du är gravid eller första veckorna efter att du fött barn, ska du kontakta din barnmorska för att rådgöra om du behöver blodproppsförebyggande läkemedel. Är det på en helg ska du istället ringa till förlossningen. Riskfaktorer för blodpropp är bland annat BMI över 30, ålder över 40 år, medfödd ökad risk för blodpropp eller om syskon, mamma eller pappa har haft blodpropp.

Om du har blivit ordinerad det blodproppsförebyggande läkemedlet Innohep så finns här instruktioner för hur du tar ditt läkemedel (svenska och andra språk):

För närvarande är Innohep restnoterat, och istället kommer Fragmin att förskrivas:

Vaccination mot covid-19 vid graviditet

Du som är gravid erbjuds vaccination. Läs mer: Graviditet och vaccination mot covid-19

Mer om covid-19 om du är gravid eller ammar

Är du gravid eller ammar kan du läsa mer om covid-19 här:

Vaccination mot covid-19 vid graviditet

Du som är gravid erbjuds vaccination. Läs mer: Graviditet och vaccination mot covid-19

Kontroller under graviditeten

När du har fått ett positivt graviditetstest är det bra att du så snart som möjligt kontaktar mödrahälsovården och beställer tid för inskrivningssamtal/besök.

Barnmorskan går också igenom hälsa och levnadsvanor hos er som blivande föräldrar, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du som gravid äter några läkemedel. Om en partner inte kan vara med vid mötet med barnmorskan, kan hen istället medverka via ett videosamtal.

I Kalmar län erbjuds du kontroller under din graviditet. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka. Ibland kan du behöva träffa till exempel kurator, läkare, psykolog eller sjukgymnast också.

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men oftast får du träffa fler än en barnmorska. Ibland kan du också behöva träffa till exempel kurator, läkare, psykolog eller sjukgymnast. På mödrahälsovården arbetar både män och kvinnor och vi handleder kontinuerligt studenter inom kliniken. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får vänta lite ibland.

Alla gravida i Kalmar län erbjuds ett inskrivningssamtal i två delar. Partnern är naturligtvis också välkommen till samtalen.

Vecka 6-8, hälsosamtal

Första inskrivningssamtalet, som med fördel kan ske digitalt eller per telefon, handlar om levnadsvanor, det vill säga matvanor, motion, tobak, alkohol, droger, sex och samlevnad samt läkemedel. Det finns också tid för dina egna frågor och funderingar om graviditeten.

I samband med inskrivningssamtalet erbjuds du information om fosterdiagnostik.

Ultraljud

Innan besöket kan du, om du väljer att göra det, ta del av information om fosterdiagnostik (ultraljud). Du kommer erbjudas två undersökningar med ultraljud, ett i graviditetsvecka 12-13 och ett i vecka 18-20:

Att läsa inför hälsosamtalet

På 1177.se

På andra webbplatser

Undersökning av risk för havandeskapsförgiftning

Genom mätningar vid blodtrycks- och blodprovskontroll och genom att titta på din hälsohistoria beräknas risken för havandeskapsförgiftning. Det finns inga risker med undersökningen. Du kommer att få förebyggande behandling om resultatet visar förhöjd risk.

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande mamma, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Kalmar län. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR). Mödrahälsovården i länet deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning.

Mer information om kvalitetsregistret: 

Vecka 10-12, inskrivning

Ditt andra besök, inskrivning, sker vanligtvis efter graviditetsvecka 10. Till inskrivningen tar du med morgonurinprov och legitimation. Kom till besöket 10-15 minuter innan den tid du fått.

De här undersökningarna erbjuds vid inskrivningen:

Blodprov

Blodprov tas på dig som blivande mamma för att kontrollera blodvärdet, upptäcka eventuell ökad halt av socker i blodet och kontrollera ditt skydd mot infektioner. Vi kontrollerar också din och eventuellt fostrets blodgrupp.

Blodtryck

Ditt blodtryck mäts vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök i mödrahälsovården. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna. Högt blodtryck, i kombination med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning. För att provet ska visa rätt värde behöver du sitta ner en stund innan provtagningen. 

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Man undersöker genom en så kallad glukosbelastning. Läs om hur undersökningen går till:

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras eventuella infektioner och om halten av protein ökar. 

Vikt

Vikten kontrolleras vid varje tillfälle under graviditeten. Hur mycket du går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning

Om du har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Du kommer även att erbjudas klamydiaprovtagning. Läs mer:

Att läsa inför inskrivningen

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 12-13

Eventuell fosterdiagnostik, tidigt ultraljud eller kombinerat ultraljud och blodprov (KUB)

De allra flesta barn föds friska. Hos mindre än två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse. Fosterdiagnostik är de undersökningar som kan göras för att ta reda på om barnet förväntas födas med sjukdomar eller skador.

Vill du ha mer information väljer du själv om du vill läsa vidare:

Vecka 18-20

Eventuell fosterdiagnostik och ultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19 för att kontrollera om det är fler foster, för att se var moderkakan sitter och för att beräkna när barnet ska födas.

I de allra flesta fall är det en positiv händelse att se fostret på en TV-skärm och få bekräftat att det mår bra och växer normalt, men ibland kan man se missbildningar, exempelvis på hjärtat, och tecken på kromosomavvikelser. Då erbjuds man nya ultraljudsundersökningar eller ytterligare bedömningar av fostret.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du ska inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Under graviditetsvecka 20 kan vi vid behov kalla dig till ett extra besök.

Vecka 25

Vid graviditetskontrollen i vecka 25 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodsockerkontroll, blodtryck och vikt.
Samtal om amning.

Barnmorskan skickar ett formulär ”Information till Barnhälsovården om väntat/väntade barn” digitalt via e-tjänsterna för dig att besvara.

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 22+0. Det förekommer att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16. Det kan också vara så att man inte märker några rörelser förrän långt senare i graviditeten.

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men karaktären på rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20-40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla.

Om fosterrörelserna minskar i kraft eller inte känns alls, och avviker från fostrets normala sätt att röra sig, är det viktigt att du hör av dig.

Det är viktigt att även kontakta förlossningen:

  • vid regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
  • blödning
  • misstänkt vattenavgång.

Hitta mottagning

Att läsa inför besöket

Vecka 29

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Du ska ta med morgonurinprov eller lämna vid besöket.

Under besöket kontrolleras blodprover och blodtrycket. Det tas också ett blodprov i armen för att kontrollera eventuell immunisering. Vid besöket kommer ni också prata om amning.

  • Rapport till barnhälsovården lämnas - Information till barnhälsovården gällande väntat/väntade barn

Att läsa inför besöket

Vecka 32, formulär

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker, blodtryck och vikt.

Om man ska föda barn på kvinnoklinikerna i Region Kalmar län gäller:

Blanketten "Födelseplan" kan fyllas i och tas med vid nästa graviditetskontroll, vecka 35.

Vecka 35

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Kontroll av blodprover, vikt och blodtryck.

Tillsammans med barnmorskan skriver ni en sammanfattning inför den kommande förlossningen.

Att läsa inför besöket

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Vecka 37-39

V. 37 Graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Att läsa inför besöket på 1177 Vårdguiden

Vecka 38 Graviditetskontroll (vissa omföderskor)

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Vecka 39 Graviditetskontroll (förstföderskor och vissa omföderskor)

Vi besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket och vikt kontrolleras.

 

Vecka 40

Graviditetskontroll och vaginal undersökning, det betyder att barnmorskan undersöker vaginalt och avgör livmodertappens mognadsgrad. Undersökningen kan frisätta hormoner och hjälpa förlossningen att komma igång.

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket och vikt kontrolleras.

Vecka 41+0-2

Du bokas av barnmorska till obstetrisk mottagning/förlossning för bedömning angående överburenhet och eventuell igångsättning

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar. När man påbörjat en igångsättning är du inskriven på förlossningsavdelningen och förväntas inte åka hem förrän barnet är fött.

Mer på 1177 Vårdguiden

Efterkontroll, 6-12 veckor efter förlossningen

Man bör göra en efterkontroll hos mödrahälsovården 6-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit men du kan även prata om andra frågor du har som nybliven förälder.

Du erbjuds gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket kan du också prata om preventivmedelsmetoder.

Du får en tid till mödrahälsovården för efterkontroll i slutet av din graviditet. Om du inte fått tid för detta besök, bör du själv kontakta mödrahälsovården så snart som möjligt efter att du kommit hem från BB.

Mer att läsa på 1177 Vårdguiden

Mer på andra Webbplatser

Barnmorskan går också igenom hälsa och levnadsvanor hos er som blivande föräldrar, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du som gravid äter några läkemedel. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka. 

Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men oftast får du träffa fler än en barnmorska. Ibland kan du också behöva träffa till exempel kurator, läkare, psykolog eller sjukgymnast. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får vänta lite ibland.

Mer på 1177.se

Mer på andra webbplatser

Till toppen av sidan