GRAVIDITET

Kontroller under graviditeten i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

För att barnmorskan ska få en bild av hur du som gravid och fostret mår erbjuds olika kontroller och undersökningar vid besöken i mödrahälsovården.

Barnmorskan går också igenom hälsa och levnadsvanor hos er som blivande föräldrar, om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du som gravid äter några läkemedel. Vi rekommenderar att du läser informationen som finns under rubriken "Att läsa inför besöket", vecka för vecka. 

Din partner, blivande syskon eller någon annan anhörig är naturligtvis alltid välkommen vid besöken i mödrahälsovården. Under graviditeten har du en patientansvarig barnmorska, men oftast får du träffa fler än en barnmorska. Ibland kan du också behöva träffa till exempel kurator, läkare, psykolog eller sjukgymnast. Trots att du har en bokad tid kan akuta situationer göra att du får vänta lite ibland.

Mer på 1177.se

Mer på andra webbplatser

Vecka 6-8, hälsosamtal

Alla gravida i Kalmar län erbjuds ett hälsosamtal.

När du har fått ett positivt graviditetstest är du välkommen att ringa mödrahälsovården och beställa tid för ett hälsosamtal. Hälsosamtalet handlar om levnadsvanor, det vill säga matvanor, motion, tobak, alkohol, droger, sex och samlevnad samt läkemedel. Det finns också tid för dina egna frågor och funderingar om graviditeten.

I samband med hälsosamtalet erbjuds du information om fosterdiagnostik.

Att läsa inför hälsosamtalet

På 1177.se

På andra webbplatser

Samtycke

Journaluppgifter om dig som blivande mamma, graviditeten och förlossningen lagras elektroniskt i ett gemensamt journalsystem för Region Kalmar län. Vissa uppgifter i journalen förs över elektroniskt till Medicinskt födelseregister (MFR). Mödrahälsovården i länet deltar också i Graviditetsregistret, ett nationellt kvalitetsregister för mödrahälsovård, fosterdiagnostik och förlossning.

Mer information om kvalitetsregistret: 

Vecka 10-12, inskrivning

Till inskrivningen tar du med morgonurinprov och legitimation. De här undersökningarna erbjuds vid inskrivningen:

Blodprov

Blodprov tas på dig som blivande mamma för att kontrollera blodvärdet, upptäcka eventuell ökad halt av socker i blodet och kontrollera ditt skydd mot infektioner. Vi kontrollerar också din och eventuellt fostrets blodgrupp.

Blodtryck

Ditt blodtryck mäts vid inskrivningen och vid varje ytterligare besök i mödrahälsovården. Normalt sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista graviditetsmånaderna. Högt blodtryck, i kombination med protein i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning.

Blodsockerhalt

Blodsockerhalten kontrolleras för att upptäcka eventuell graviditetsdiabetes som kan orsakas av den extra påfrestning som en graviditet innebär. Man undersöker genom en så kallad glukosbelastning. Läs om hur undersökningen går till:

Urinprov

Med hjälp av urinprovet kontrolleras eventuella infektioner och om halten av protein ökar. 

Vikt

Vikten kontrolleras vid varje tillfälle under graviditeten. Hur mycket du går upp i vikt varierar.

Gynekologisk undersökning

Om du har fått, eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Du kommer även att erbjudas klamydiaprovtagning. Läs mer:

Att läsa inför inskrivningen

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 12-13

Eventuell fosterdiagnostik, tidigt ultraljud eller kombinerat ultraljud och blodprov (KUB)

De allra flesta barn föds friska. Hos mindre än två procent av alla nyfödda barn finns någon form av allvarlig medfödd avvikelse. Fosterdiagnostik är de undersökningar som kan göras för att ta reda på om barnet förväntas födas med sjukdomar eller skador.

Vill du ha mer information väljer du själv om du vill läsa vidare:

Vecka 18-20

Eventuell fosterdiagnostik och ultraljud

Alla gravida erbjuds en ultraljudsundersökning i graviditetsvecka 18-19 för att kontrollera om det är fler foster, för att se var moderkakan sitter och för att beräkna när barnet ska födas.

I de allra flesta fall är det en positiv händelse att se fostret på en TV-skärm och få bekräftat att det mår bra och växer normalt, men ibland kan man se missbildningar, exempelvis på hjärtat, och tecken på kromosomavvikelser. Då erbjuds man nya ultraljudsundersökningar eller ytterligare bedömningar av fostret.

Undersökningen tar ungefär 30 minuter. Du ska inte ta med dig barn till undersökningen, men gärna din partner eller en vän. Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt, mer än att det är bra om urinblåsan är fylld vid undersökningen.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Under graviditetsvecka 20 kan vi vid behov kalla dig till ett extra besök.

Vecka 25

Vid graviditetskontrollen i vecka 25 mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket ingår också blodsockerkontroll och vikt. Blodtrycket tas och du får ditt moderskapsintyg.

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 22+0. Det förekommer att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16, likaväl som att man inte märker några rörelser förrän långt senare i graviditeten.

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men karaktären på rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20-40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla.

Om fosterrörelserna minskar i kraft eller inte känns alls, och avviker från fostrets normala sätt att röra sig, är det viktigt att du hör av dig till förlossningsavdelningen.

Det är viktigt att även kontakta förlossningen:

  • vid regelbundna sammandragningar som gör ont och inte släpper vid vila
  • blödning
  • misstänkt vattenavgång.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

På andra webbplatser

Vecka 29

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Du ska ta med morgonurinprov till besöket.

Under besöket kontrolleras blodprover och blodtrycket. Vid besöket kommer ni också prata om amning.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Vecka 32

Vid den här graviditetskontrollen mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Vid besöket kontrolleras också blodsocker, blodtryck och vikt.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Vecka 35

Vid det här besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Kontroll av blodprover, vikt och blodtryck.

Tillsammans med barnmorskan skriver ni en sammanfattning inför den kommande förlossningen.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Vecka 37-39

Vecka 37 förstföderskor och vissa omföderskor
Vecka 38 vissa omföderskor
Vecka 39 förstföderskor och vissa omföderskor

Vid dessa besök mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtryck och vikt kontrolleras.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Vecka 41

Vid besöket mäter barnmorskan magen och lyssnar på barnets hjärtljud. Barnmorskan känner också efter hur barnet ligger i magen. Blodtrycket och vikt kontrolleras.

Du erbjuds också en vaginal undersökning, det betyder att barnmorskan undersöker vaginalt och avgör livmodertappens mognadsgrad. Undersökningen kan frisätta hormoner och hjälpa förlossningen att komma igång.

Igångsättning av förlossningen bokas den dag du är i graviditetsvecka 42+0.

Vecka 42+0

Igångsättning av förlossning

Då graviditeten är i vecka 42+0 (alternativt 42 hela veckor) får du en tid till förlossningen för igångsättning. Tiden bokas av barnmorskan på mödrahälsovården vid besöket i vecka 41.

Att sätta igång en förlossning tar olika lång tid och kan ibland ta flera dagar. När man påbörjat en igångsättning är du inskriven på förlossningsavdelningen och förväntas inte åka hem förrän barnet är fött.

Att läsa inför besöket

På 1177.se

Efterkontroll

6-12 veckor efter förlossningen

Man bör göra en efterkontroll hos mödrahälsovården 6-12 veckor efter förlossningen. Då får du tillfälle att prata om hur det är att ha blivit förälder, hur förlossningen varit men du kan även prata om andra frågor du har som nybliven förälder.

Du erbjuds gynekologisk undersökning för att kontrollera hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Vid besöket kan du också prata om preventivmedelsmetoder.

Du får en tid till mödrahälsovården för efterkontroll i slutet av din graviditet. Om du inte fått tid för detta besök, bör du själv kontakta mödrahälsovården så snart som möjligt efter att du kommit hem från BB.

Mer på 1177.se

Till toppen av sidan