Praktiska råd i vardagen

Lek på mage och sov på rygg

Innehållet gäller Kalmar län

Små barn behöver tillbringa vaken tid på mage, under uppsikt. Det finns flera fördelar med att låta små barn tillbringa tid på mage när de är vakna. Att vara på mage stimulerar spädbarnets motoriska utveckling, huvudkontroll samt styrka i överkroppen. En annan fördel är att barnets bakhuvud slipper ständig belastning, ensidig belastning kan ge en skev eller tillplattad skallform.

Ett litet barn och en vuxen ligger på mage mitt emot varandra

Ju tidigare barnet vänjer sig vid att tillbringa tid på mage desto naturligare blir det. Lämpligt är att vänja barnet vid att ligga på mage redan från början det vill säga när det är nyfött, en liten stund varje gång då barnet är vaket under dagen. Det blir då en naturlig del i barnets tillvaro. När barn ligger på mage lär de sig att snurra runt, åla och krypa mm.

Magläge påskyndar motorisk utveckling

Barn som tillbringar ingen eller lite tid på mage är generellt senare i sin motoriska utveckling än barn som varit på mage. Ibland kan det vara frustrerande för barn som är lite ”sena” att de inte kan förflytta sig själva. För att få bra förutsättningar för sin motoriska utveckling bör barnet tidigt ges mycket lektid på mage.

Barnets huvud växer snabbt under första året (85 procent), skallens ben är mjuka och formbara. Om barnet ständigt ligger med huvudet i samma läge finns risk att skallformen blir skev eller platt. Genom att hjälpa barnet att växla mellan att ligga med huvudet omväxlande åt höger och vänster kan man förhindra detta.

Variera huvudets läge

Tiden i bilstol (när man inte åker bil), traditionell babysitter och andra passiva ”anordningar” bör begränsas. De två förstnämnda innebär ryggläge för barnet. Ett tips är att lägga eller hänga intressanta saker omväxlande på höger och vänster sida då barnet ligger på rygg. Då stimuleras variationen av huvudets läge.

Alla barn gillar inte att ligga på mage, speciellt inte om de inte har vant sig vid detta från början. Om ditt barn har svårt att acceptera att vara på mage, prova med korta stunder, som upprepas vid många tillfällen under dagen.
Att halvligga med barnet mage mot mage är mysigt och tryggt. Det ger bra tillfälle till kommunikation samtidigt som huvudkontroll tränas.

Spädbarn ska sova på rygg

Spädbarn ska enligt Socialstyrelsens råd sova på rygg.
Om barnet ofta/alltid håller huvudet i samma position finns risk för att utveckla en så kallad lägesbetingad skallasymmetri. Om ditt barn har fått en platt eller skev skallform ta i första hand kontakt med din barnavårdscentral.

Till toppen av sidan