Prislista för vaccinationer som ges i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Här hittar du aktuella priser för de vaccinationer som ges på Vaccinationsmottagningen Kalmar län.

Besöksavgift

Besöksavgiften är 200 kronor. 

Vaccin

Det angivna priset är pris per dos, med reservation för prisändringar. Ibland kan det behövas flera doser av ett vaccin innan du har ett fullgott skydd. Observera att besöksavgift tillkommer utöver kostnaden för vaccinet.

Namn på vaccin  Vaccinet tas mot  Pris per dos 
Act-HIB  Haemophilus influenzae 365 kronor
Ambirix  Hepatit A och B, 1 till och med 15 år 550 kronor
BCG Tuberkulos 395 kronor
Beriglobin Gammaglobulin 260 kronor
Bexsero Meningokocker  1215 kronor
Boostrix Difteri, stelkramp, kikhosta 175 kronor
Boostrix Polio Difteri, stelkramp, kikhosta, polio 270 kronor
diTeBooster Difteri och stelkramp, påfyllnad 150 kronor
diTekiBooster Difteri, stelkramp och kikhosta 200 kronor
Dukoral Drickvaccin mot kolera  260 kronor
Engerix-B Hepatit B, 1 till och med 15 år 120 kronor
Engerix-B Hepatit B, från 16 år 130 kronor
Fendrix Hepatit B 800 kronor
FSME TBE, barn och vuxna 200 kronor
Gardasil Humant papillomvirus 1038 kronor 
Gardasil 9 Humant papillomvirus 1750 kronor
Havrix (barn) Hepatit A 245 kronor
Havrix (vuxen) Hepatit A 310 kronor
Infanrix Hexa Difteri, stelkramp, kikhosta, hepatit B, polio, haemophilus influenzae 400 kronor
Influensa+pneumokock inklusive besöksavgift 160 kronor
Ixiaro Japansk encefalit 1100 kronor
Menveo Meningokocker 565 kronor
MMR-VAXPRO Mässling, påssjuka, röda hund 225 kronor
Nimenrix Meningokocker 510 kronor
Pneumovax Pneumokocker 160 kronor
Polio Polio 190 kronor
Prevenar 13 Pneumokocker 160 kronor
Priorix Mässling, påssjuka, röda hund 90 kronor
Rabipur Rabies 630 kronor
Rotarix Rotavirus 685 kronor
RotaTeq Rotavirus 115 kronor
Stamaril  Gula febern 405 kronor
Tetanus Stelkramp 235 kronor
Tetravac Difteri, stelkramp, kikhosta, polio 163 kronor
Trumenba Meningokock 1200 kronor
Twinrix Hepatit A och B, 1 till och med 15 år 295 kronor
Twinrix Hepatit A och B, från 16 år 435 kronor
Typhim Vi Tyfoidfeber 185 kronor
Vaqta Hepatit A (till och med 17 år) 195 kronor
Vaqta Hepatit A (från 18 år) 225 kronor
Varilrix/ Vattkoppor 525 kronor
Varivax Vattkoppor 450 kronor
Vaxigrip influensavaccin Influensa, i samband med resevaccination 80 kronor
Verorab Rabies 695 kronor
Vivotif, kapslar Tyfoidfeber 225 kronor
Zostavax  Bältros 1530 kronor

Provtagning

Observera att besöksavgift tillkommer utöver kostnaden för provtagningen. 

Provtagning Pris
Test mot kikhosta 140 kronor
Test mot mässling 165 kronor
Test mot tuberkolosskydd - PPD 220 kronor
Test mot röda hund 115 kronor
Test mot vattkoppor 175 kronor

Övrigt

Övriga produkter Pris
Ny "gul bok" - vaccinationscertifikat 100 kronor
Till toppen av sidan