Identifikation med e-legitimation när du ringer 1177 på telefon

Innehållet gäller Kalmar län

Nu inför vi möjligheten för dig att identifiera dig med e-legitimation när du ringer 1177 i Region Kalmar län.

När du ringer 1177 blir du ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller. Om ärendet gäller dig själv kan du nu välja att identifiera dig med e-legitimation medan du väntar på att prata med en sjuksköterska för sjukvårdsrådgivning. Du kan använda någon av e-legitimationerna BankID eller Freja eID plus.

Genom identifiering med e-legitimation ger vi dig möjligheten att identifiera dig på ett säkert sätt och sjuksköterskan som du pratar med kan se att du har identifierat dig med e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att identifiera dig med e-legitimation kan du fortfarande uppge din identitet genom att endast knappa in ditt personnummer eller genom att uppge ditt personnummer direkt i samtalet med sjuksköterskan.

Till toppen av sidan