Skärpta regionala rekommendationer i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Smittskyddsläkaren skärper efter samråd med Folkhälsomyndigheten de regionala rekommendationerna för Kalmar län inför påsken.

De senaste veckorna har smittspridningen ökat kraftigt i länet och det är den brittiska varianten som dominerar. På sjukhusen upplever man ett ökat tryck mot sjukvården.

Smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin trycker på vikten av att träffa så få människor som möjligt och att hålla avstånd och inför följande regionala rekommendationer:

  • Grundskolan rekommenderas att väga in det lokala smittläget i bedömningen när huvudmännen beslutar om eventuell fjärr- eller distansundervisning för högstadiet under veckan efter påsklovet, det vill säga från den 12 april.
  • Alla ska använda munskydd i kollektivtrafiken under hela dygnet så länge det finns en utbredd smittspridning i länet.
  • Munskydd ska användas på arbetsplatser upp till sju dagar efter det att arbetstagare med konstaterad infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede, om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas

Sedan förra veckan rekommenderas även gymnasieskolorna i länet att bedriva en kombination av när- och distansundervisning från den 1 april till och med den 30 april. 

På sjukhusen finns en oro inför påsk och smittskyddsläkaren avråder vidare kraftigt från att arrangera eller besöka sammankomster i samband med påsken. 

Tillägg 2021-04-01: Smittskyddsläkaren rekommenderar även att träning inomhus och andra inomhusaktiviteter för barn och ungdomar pausas under påsklovet (gäller även barn som är födda 2002 eller senare). 

- Det allra viktigaste nu i påsk är att undvika alla andra kontakter än de du bor tillsammans med. Det gäller oss alla oavsett ålder. Smitta sprids när vi träffas och med den brittiska varianten, som dominerar i vårt län, ser vi hur smittan sprids snabbare än tidigare, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

De regionala rekommendationerna är ett tillägg till de befintliga nationella föreskrifterna och råden. Tänk på att de gäller även dig som är vaccinerad, då det finns en liten risk att du fortfarande kan få sjukdomen trots vaccination och/eller kan sprida det vidare.

 

Till toppen av sidan