Vaccinationsstart för 70+ försenas

Innehållet gäller Kalmar län

Kraftigt minskade vaccinleveranser från AstraZeneca och frågetecken kring vilka åldersgrupper det rekommenderas för gör att vaccinationerna av 70+ försenas.

Under den senaste veckan har AstraZeneca meddelat att man inte kan leverera den mängd vaccin som tidigare utlovats och som Region Kalmar län utgått från i sin planering. De senaste beskeden innebär att vaccinationen av de som är födda 1951 och tidigare måste senareläggas.

- Det är bara att beklaga att vi inte kan komma igång under februari. Men vi råder inte över situationen utan är beroende av att utlovade leveranser kommer, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson. 

Föregående vecka drogs också takten på vaccinationerna av personal som jobbar med covid-patienter ned då Pfizer/Biontechs tillfälligt minskat produktionen för att framöver kunna öka takten.

- Vi kan ändå konstatera att vaccinationen av de högst prioriterade grupperna går enligt plan, fortsätter Marie.

Till och med veckan 3 hade enligt Folkhälsomyndighetens statistik 3,4 procent av befolkningen i Kalmar län vaccinerats mot covid-19. Tillsamman med Dalarna, Sörmland och Västmanland har länet de högsta vaccinationstalen i landet. För hela Sverige är siffran 2,2 procent av befolkningen.

Regionen har hittills tagit emot 12 400 doser under vaccinationskampanjen, nästa vecka kommer ytterligare 2 150 att kunna fördelas ut i länet.

Till toppen av sidan