Regionala rekommendationer upphör

Innehållet gäller Kalmar län

Måndag 31 maj kommer de flesta av de regionala rekommendationerna när det gäller covid-19 i Kalmar län att upphöra.

Beslutet är med bakgrund av de senaste två veckornas snabba nedgång både av smittspridning och belastning på sjukvården har smittskyddsläkaren. Alla rekommendationer hävs utom en, vid konstaterad smitta på arbetsplatser rekommenderas fortfarande att munskydd ska användas.

- Att vi nu kan lätta på de skärpta rekommendationerna som gällt för Kalmar län betyder inte att pandemin är över. Fortfarande gäller de nationella råden; håll avstånd, begränsa nya nära kontakter, tvätta händerna ofta, stanna hemma vid symtom och testa dig och res på ett smittsäkert sätt. Det är allas ansvar att bromsa smittan och när vi nu successivt öppnar upp samhället måste vi fortfarande göra det smittsäkert, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

För grund- och gymnasieskola kommer det lokala smittläget att avgöra om fjärr-/distansundervisning är aktuellt. Beslutet ligger hos den enskilde huvudmannen och samråd sker med smittskyddsläkaren enligt tidigare etablerade rutiner.

Förklaringen till den snabba nedgången är enligt smittskyddsläkaren en kombination av olika åtgärder; att de regionala rekommendationerna haft effekt, att årstiden bidragit till en dämpad smittspridning och att över 90 procent av länets befolkning över 60 år nu har fått sin första vaccindos.

- Inte minst märks vaccinationseffekten på sjukhusen. Under de senaste veckorna har andelen över 70 år som legat inlagda med covid-19 minskat stadigt, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

På torsdagsmorgonen var totalt elva personer inlagda med diagnosen covid-19, av dessa var tre smittfria. Fyra personer intensivvårdades i respirator.

- Det är en väldig förbättring mot hur det såg ut för en månad sedan när vi aktiverade krislägesavtalet. Då hade vi över 60 personer inlagda samtidigt. Därför planerar vi att på måndag också avsluta krislägesavtalet. Samtidigt vill jag rikta mitt innerliga tack till den personal som slitit hårt under väldigt lång tid.

Både Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus ställer nu om för att återgå till normal verksamhet. Det innebär att bland annat att operationsverksamheten kan komma igång igen i Oskarshamn. I Västervik kommer beredskap att finnas kvar för att kunna ta emot och isolera covidpatienter.

När det gäller vaccinationsviljan är den fortsatt mycket hög även om tiderna för att vaccinera sig för en första dos för närvarande är begränsade. Inom några veckor förväntas vaccintillgången öka och då handlar det om att flera tusentals tider per vecka kommer att släppas. I juni kommer nästa åldersgrupp att släppas på.

Till toppen av sidan