Nu erbjuder vi vaccination till dig som tillhör en riskgrupp

Innehållet gäller Kalmar län

Från och med idag kan du som är 18-59 år och tillhör en riskgrupp boka tid för vaccination för covid-19.

Arbetet med vaccinationerna mot covid-19 rullar nu snabbt. Från och med i dag kan personer som är födda 2003 eller tidigare och tillhör någon av följande riskgrupper boka tid för vaccination här på 1177.se:

 • Diabetes typ 1 eller typ 2
 • Extrem fetma (BMI över 40)
 • Downs syndrom.
 • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lever- eller njursvikt.
 • Kontrolleras i sjukvården för kronisk hjärt- och kärlsjukdom, stroke eller högt blodtryck.
 • Kontrolleras i sjukvården för kronisk lungsjukdom (såsom KOL).
 • Svår och instabil astma. Du kontrolleras på sjukhusmottagning eller har behövt uppsöka vården akut för astma under senaste året.
 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Av sjukvården har du fått veta att du är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Din nedsatta lungfunktion har konstaterats i sjukvården eller så har du en sjukdom/ett funktionshinder som medför att det är svårt att hosta upp slem.
 • Har svårigheter att förstå och följa råden om smittskyddande åtgärder. Det gäller personer med demenssjukdom eller en kognitiv/psykisk funktionsnedsättning (tex utvecklingsstörning eller kronisk psykossjukdom) samt personer som lever i socialt utsatta situationer.

Den som bokar sig ska tillhöra någon av nämnda grupper. Tillhör man inte dem tränger man undan någon som behöver vaccineras före. En person som bokat sig felaktigt kommer att bli nekad vaccination. Region Kalmar län kan komma att kontakta personer för att kontrollera att uppgifterna stämmer.

Vaccinationsstatistik

Av aktuell statistik ur vaccinationsregistret framgår att totalt 94 943 doser mot allvarlig sjukdom i covid-19 getts i länet. 71 598 har fått en första dos och 23 345 också en andra dos och är färdigvaccinerade. Av de som vaccinerats är 67 080 folkbokförda i länet. Vilket innebär att 34,0 procent av den vuxna befolkningen över 18 år i Kalmar län har fått en första dos.

Vaccinationstäckningen är hög i samtliga grupper som för närvarande vaccineras.

 • I gruppen 90 år och äldre har 94 procent fått sin första dos.
 • I gruppen 80-89 år har 92 procent fått sin första dos eller är inbokad för den.
 • I gruppen70-79 år har 92 procent fått första sprutan eller har en bokad tid.
 • I gruppen 65-69 år är motsvarande siffra 88 procent.
 • I gruppen 60-64 år är siffran 85 procent.

Av Folkhälsomyndighetens senaste veckouppdatering som sträcker sig fram till den 18 april hade 31,8 procent av den vuxna befolkningen över 18 år i länet då fått en första dos mot 23,5 procent för hela riket. 12,3 procent i länet hade också fått sin andra vaccinspruta, motsvarande siffra för hela landet var 8,5 procent.

Till toppen av sidan