Tecken på ökad spridning av brittisk covid-variant

Innehållet gäller Kalmar län

Folkhälsomyndigheten varnar för att den brittiska varianten av coronaviruset kan ha en liknande spridning i Sverige som i flera europeiska länder.

I en omfattande stickprovskontroll var andelen ungefär tio procent av de positiva proverna. Ett besked som inte överraskar smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

- Det var väntat att det skulle hittas fler fall av virusvarianter när övervakningen utökades. I vårt eget län finns i dagsläget två bekräftade fall av den brittiska varianten. Prover från Region Kalmar län har inte ingått i Folkhälsomyndighetens stickprov och vi har därför inte motsvarande siffror på hur det ser ut i vårt län. Men det vore inte förvånande om vi nu eller inom en snar framtid också ligger på ungefär samma nivå, alltså att omkring tio procent av de smittade har drabbats av den brittiska varianten, säger Lisa Labbé Sandelin.

Region Kalmar län inväntar nu besked på hur den nya situationen kring covid-19 i Sverige kommer att påverka gällande rekommendationer och råd. Resultaten från stickprovskontrollen är preliminära och det pågår fortsatta analyser för att bekräfta resultaten. Det nuvarande kunskapsläget tyder på att smittsamheten av den brittiska varianten är högre än för övriga virusvarianter, men det är oklart om den orsakar allvarligare sjukdom.

- Även om trenden avseende bekräftade fall i vårt län är nedåtgående sedan ett par veckor gör denna nya information att jag verkligen vill understryka vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som finns. Undvik onödiga kontakter och resor, jobba hemifrån om du kan och stanna hemma och provta dig när du är sjuk.

Information om hur du går tillväga för att provta dig kan du läsa om här på 1177.se

Till toppen av sidan