Astra Zeneca-vaccinationer pausas som en försiktighetsåtgärd

Innehållet gäller Kalmar län

På tisdagsmorgonen meddelade Folkhälsomyndigheten att vaccinationer med Astra Zeneca pausas tills vidare.

Region Kalmar län följer det nationella beslutet med omedelbar verkan. Från i dag kommer inga vaccinationer att ske med det berörda vaccinet, däremot fortsätter vaccinationer med det två andra vaccintyperna från Pfizer/Biontech och Moderna.

Folkhälsomyndighetens beslut om ett uppehållet av Astra Zenecas vaccin mot covid-19 gäller tills den Europeiska läkemedelsmyndighetens utredning om misstänkta biverkningar är klar.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Läkemedelsverket utreder rapporter om misstänkta biverkningar om blodpropp och blödning hos individer som vaccinerats med Astra Zenecas vaccin mot covid-19. I utredningen granskas de rapporter om misstänkta biverkningar som kommit in de senaste dagarna för att avgöra om det finns ett orsakssamband till vaccinet.

De misstänkta biverkningarna har innefattat blodpropp (tromboser), i kombination med låga nivåer av blodplättar (trombocytopeni) hos ett fåtal personer. I Sverige har inget sådant fall hittills rapporterats in.

Det är högsta prioritet att vaccinerna som används har en hög säkerhetsprofil, vilket är anledningen till att Läkemedelsverket och EMA nu utreder de misstänkta fallen.

Region Kalmar län kommer att kontakta de personer som berörs av beslutet. Om du inte har hört annat, ska du gå på ditt inbokade besök för vaccination. 

Möjligheten att boka tid för vaccination mot covid-19 har också tillfälligt stoppats på vissa av våra hälsocentraler och privata mottagningar.

Information till dig som nyligen vaccinerat dig med Astra Zenecas vaccin.

Till toppen av sidan