Skärpta råd för dig som vistas i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

För att minska smittspridning av covid-19 uppmanas du som vistas i Kalmar län att endast umgås med de som du bor tillsammans med, avstå från miljöer med trängsel och att inte delta i stora event.

Smittspridningen ökar nu och situationen är allvarligt. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten har Region Kalmar län tagit beslut om skärpta allmänna råd i länet.

Alla som vistas i Kalmar län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
  Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det finns risk för trängsel.
  Som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
  Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar och arbetsplatser - i länet ska:

 • Vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
 • Vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gäller fram tills den 13 december men kan förlängas. Ta ditt ansvar. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

- Vi har under de senaste veckor sett en snabb och kraftig uppgång när det gäller personer som testats positivt för covid-19. Nu börjar vi också se en ökad smittspridning inom vård och omsorg liksom en ökning av antalet personer som behöver sjukhusvård. Det är en allvarlig utveckling som vi på alla sätt måste begränsa, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

For information in other languages, visit this page.

Läs mer på:

Till toppen av sidan