Lipödem

Innehållet gäller Kalmar län

Vid lipödem ökar kroppens fettceller i storlek vilket gör att omfånget av vissa delar av kroppen ökar, framförallt över höfter, lår och underben. Sjukdomen orsakas av en störning i fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna kan vara påverkade.

Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och kan bryta ut i samband med stora hormonella förändringar såsom pubertet, graviditet och klimakterium. Endast ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. Lipödem verkar vara ärftligt, men har inte kunnat bekräftas.

Symptom

Symptom är ökade fettansamlingar oftast på underkroppen, höfter, lår och underben, men förekommer även på överarmarna. Typiskt är att fettansamlingen sitter symmetriskt (lika på båda sidor av kroppen), men inte påverkar fötter eller händer. Överkroppen ökar sällan i omfång i samma omfattning som nedre delen av kroppen vilket kan leda till att proportionerna mellan överkropp och underkropp blir avvikande.

Vanliga symptom är också smärta, tryckömhet i huden, lätt att få blåmärken, diffus spändhetskänsla och myrkrypningar. Många har också överrörliga leder.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en hälsocentral eller lymfterapeut för bedömning om du misstänker att du har lipödem. För att kontakta lymfterapeut i Kalmar län, kontakta Arbetsterapin och fysioterapin Kalmar eller Samrehab Akutblocket Västervik. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Om det är bråttom

Kontakta genast en hälsocentral eller en jouröppen mottagning om svullnaden kommer snabbt eller om du får mycket ont. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Undersökningar och utredningar

Läkare eller lymfterapeut gör en kroppsundersökning och frågar om din sjukdomshistoria för att kunna ställa en diagnos. Sjukdomen kan ibland vara svår att skilja från fetma eller lymfödem.

Det finns ingen specifik undersökning eller test som kan göras för att ställa diagnosen lipödem.

Vad kan jag göra själv?

Tvätta, torka och smörj in

Vid lipödemen är viktigt att du håller huden hel och ren för att undvika sprickor och infektioner. Du kan använda en mjukgörande hudkräm som du trivs med. Det är viktigt att du får behandling om du har svampinfektioner, eksem, sår eller allergiska reaktioner på huden. Kontakta en hälsocentral om du har besvär med detta.

Livsstil

En aktiv och sund livsstil kan positivt påverka symtom vid lipödem och minska eventuell påverkan på kroppsvikten.

Fysisk aktivitet

Att vara fysisk aktiv är viktigt för ditt välmående och för kroppens funktioner. Det är viktigt att även vid lipödem hitta en träningsform som fungerar för dig. Bassängträning visar sig ha bra resultat hos patienter med lipödem. Vattnets tryck fungerar på liknande sätt som kompression, samtidigt som den avlastar kroppen och underlättar på så sätt träningen. Påbörja gärna försiktigt för att sedan succesivt öka på intensiteten i din aktivitet.

Behandling

Det finns ingen botande behandling mot lipödem, men det finns åtgärder som kan minska och förebygga besvär.

Behandling med kompression

Ett sätt att minska symptomen vid lipödem är att använda kompressionskläder som kan förbättra cirkulation och ämnesomsättning och minska smärtan. Vissa kompressionskläder kan du köpa själv via apotek eller sportaffär. Om dessa inte är tillräckliga kan en lymfterapeut prova ut och anpassa kompression utifrån dina behov. För dessa kompressionskläder behövs remiss från läkare, eftersom det är ett hjälpmedel. Region Kalmar län tar ut viss egenavgift.

Eftersom ödemen kan ändras med tiden och behovet förändras kan kläderna behöva anpassas under behandlingens tid.

Om behandling med kompressionskläder inte ger tillräcklig symptomlindring kan andra behandlingsalternativ via lymfterapeut vara aktuella.

Stöd till livsstilsförändringar

Behöver du hjälp att anpassa träningen utifrån dina behov kan du ta kontakt med fysioterapeut/sjukgymnast på din hemort.

Att söka stöd

Är du i behov av stöd och vill prata med någon kan du kontakta din hälsocentral. Det finns även patientföreningar du kan vända dig till, till exempel någon av nedan:

  • Lymf Kalmar län
    Patientförening i Kalmar län för personer med lymfödem, lipödem och Dercum. Föreningen stöttar individer med sjukdomarna och anhöriga, samt anordnar medlemsaktiviteter och samverkar med sjukvården för optimal vård.
  • Lymf Sverige
    Nationellt förbund för personer med lymfödem, lipödem och Dercum. Förbundet informerar både patienter, anhöriga och sjukvården om sjukdomarna, samt stöttar regionala föreningar och samverkar med sjukvården för optimal vård.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan