AKTUELLT

UPP OCH HOPPA, KALMAR LÄN!

Innehållet gäller Kalmar län

För barn och ungas rätt till ett aktivt och hälsosamt liv. Vi vill att fler barn och unga ska inspireras till mer rörelse i vardagen. Med #uppochhoppa2020 vill vi sprida en pepidemi av rörelseglädje över hela Sverige men vi börjar i Kalmar län.

Människor hoppar

Barn och unga rör sig för lite och äter för dåligt. Bara 3 av 10 barn når upp till rekommendationen om 60 minuter fysisk aktivitet om dagen. Det är en utveckling vi måste bidra till att förändra. Varje rörelse räknas, de största hälsovinsterna kommer nämligen av att börja röra på sig överhuvudtaget. Ledordet är vardagsrörelse, där all form av fysisk aktivitet räknas.Därför utmanar vi nu dig till att göra så många jumping jacks, arm jacks eller head jacks du kan på 31 sekunder, för barn och ungas rätt till ett hälsosamt liv.

Ett av Region Kalmar läns viktigaste uppdrag är att främja hälsa och förhindra sjukdomar, vårt förebyggande folkhälsoarbete prioriterar insatser för särskilda grupper, däribland barn och unga. Sedan 2019 ingick Region Kalmar län, som första region, samarbete med Generation Pep och ingår i deras nätverk som "Peppare". 

För ökad fysisk aktivitet i skola och på fritid arbetar Region Kalmar län med fleråriga ”Kom igång-satsningen” i samverkan med bland annat kommuner, skolor, Linnéuniversitetet, Smålandsidrotten, Parasport Småland och föreningslivet. Förra årets aktiviteter för länets skolor var bland annat livesändningen av Hjärnstark och skärmhjärnan på 1177.se och i Kalmar med överläkaren och författaren Anders Hansen, "Rörelse stärker inlärning" - en workshop för länets skolor och Världens barnloppet, där rekordmånga barn deltog. 

Till toppen av sidan