AKTUELLT

Två fall av det nya coronaviruset (covid-19) konstaterat på särskilt boende

Innehållet gäller Kalmar län

Två personer på ett särskilt boende i länet har under onsdagen bekräftats smittade med det nya coronaviruset.

För att snabbt kunna upptäcka smitta innan den hunnit spridas bland de boende har infektionskliniken, på uppdrag av Smittskydd och Vårdhygien, genomfört slumpmässiga regelbundna provtagningar på särskilda boenden och äldreboenden i länet. Idag kom svar tillbaka efter gårdagens provtagning och man kunde konstatera att två personer vid ett särskilt boende i länet smittats av det nya coronaviruset. Det gäller en man i 85-årsåldern och  en kvinna i 90-årsåldern.

- Under dagen har vi informerat personalen på boendet och inlett kontaktspårning. Genom att tidigt hitta smitta och stoppa spridning kan vi rädda liv bland våra äldre, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

18 personer har hittills bekräftats smittade i Kalmar län. Av dessa är sex personer inlagda på sjukhus, ingen patient är i behov av intensivvård. Till och med tisdagen hade 260 personer provtagits i länet för covid-19.

På sjukhusen i länet pågår för närvarande förberedelser för att vid behov skapa fler vårdplatser för covid-19-patienter. Det handlar också om att kunna öka antalet IVA-platser kraftigt. 

- Det gemensamma målet är att jämna ut kurvan genom effektiva åtgärder som hindrar smittspridning, då ska vi inte hamna där. Vi har ett gynnsamt läge i Kalmar län jämfört med övriga landet, i dagsläget vårdas ingen på intensivvårdsavdelningen. Men vi har också beredskap för ett värsta scenario, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Läs mer på Region Kalmar läns webbplats.

Håll dig uppdaterad om läget med det nya coronaviruset i Kalmar län genom den här sidan på 1177.se.

Till toppen av sidan