AKTUELLT

Patientavgifter i Kalmar län 2020

Innehållet gäller Kalmar län

Enda justeringen för 2020 är att telefonkontakt som ersätter ett fysiskt besök också räknas in i avgiften för "Distanskontakt med vården" (200 kr) .

Region Kalmar län justerar endast avgiften för distanskontakt till att omfatta även telefonkontakt. Det innebär att "besök" via telefon, video eller annan teknik kostar 200 kr precis som mottagningsbesök i övrigt. 

Har du ett inbokat distansbesök enligt överenskommelse eller via kallelse behöver du vara tillgänglig den utsatta tiden. Kan du av någon anledning inte vara anträffbar behöver du boka av ditt besök senast 24 timmar innan utsatt tid. I annat fall kommer det att registreras som ett uteblivet besök och du blir debiterad en avgift. Tänk på att när du uteblir blir det en tom tid där någon annan hade kunnat få vård i ditt ställe.

Nytt är också att personer som tillhör en riskgrupp eller anhöriga till person som är bärare av penicillinresistenta pneumokocker (lunginflammation) får vaccination gratis från 1 januari.

Beloppet för högkostnadsskydd ligger kvar på 1 150 kr. När du uppnått det beloppet i besöksavgifter får du frikort resten av ettårsperioden som återstår.

Läs mer om avgifter i Kalmar län.

Till toppen av sidan