AKTUELLT

Nu finns ett självskattningstest för det nya coronaviruset

Innehållet gäller Kalmar län

Har du varit förkyld i några dagar och funderar på om du behöver kontakta vården? Här kan du göra ett test för att se om dina symtom tyder på coronavirus och om du behöver kontakta vården.

Här hittar du självskattningstestet.

De flesta som smittas av coronavirus får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa. Men för den som känner sig osäker eller upplever att egenvård inte längre räcker kan man använda det här självskattningstestet.

Tänk på att vid akut livshotande tillstånd ska man alltid ringa 112. För vissa grupper är det heller inte lämpligt att använda självskattningstestet. Det gäller:

  • Barn med luftvägssymtom.
  • Om du har neuromuskulär sjukdom (t.ex. MS, myastenia gravis, ALS, polyneuropati) och luftvägssymtom.

Syftet med självskattningen är att ge svar på om du behöver kontakta vården eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar.

Självskattningsverktyget är framtaget av Region Stockholm.

Till toppen av sidan