Aktuellt

Högt förtroende för e-tjänsterna i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Mer än hälften av länets invånare, 129 500 personer är nu anslutna till e-tjänsterna på 1177.se.

En person håller i en mobiltelefon som visar 1177 Vårdguidens app.

Också siffrorna för antalet besök för råd och information om hälsa och vård på 1177.se visar en ökning på 40 procent i förhållande till för ett år sedan.

I takt med att allt fler besöker 1177.se och nyttjar e-tjänsterna ökar också förtroendet. Enligt senaste hälso- och sjukvårdsbarometern för 2018 går det att se att förtroendet för dessa tjänster på 1177.se i Kalmar ökat väsentligt på ett år.

Läs hela hälso- och sjukvårdsrapporten 2018

Till toppen av sidan