AKTUELLT I KALMAR LÄN

Nu finns ett självskattningstest för det nya coronaviruset

Innehållet gäller Kalmar län

De flesta som smittas får milda symtom och kan vårda sig själva hemma som vid en vanlig förkylning eller luftrörsinfektion. Om du är osäker på om egenvård räcker kan du via ett självskattningstest svara på några frågor och få vägledning om du behöver kontakta vården.

Här kan du göra självskattningstestet. 

Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.

Använd inte denna självskattning om det gäller barn. Misstänker du att ditt barn smittats, ring 1177 för rådgivning.

Självskattningen leder inte till direktkontakt med vårdpersonal.

Svaren sparas inte, de raderas när du stänger sidan.

Tjänsten är framtagen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm.

Till toppen av sidan