AKTUELLT I KALMAR LÄN

Generation Pep besöker Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

Den 9 oktober besöker Generation Pep och verksamhetschef Carolina Klüft Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län för ett rundabordssamtal kring utmaningar och möjligheter kopplat till barn och ungas fysiska hälsa.

Leker utomhus

Ett av Region Kalmar läns viktigaste uppdrag är att främja hälsa och förhindra sjukdomar, vårt förebyggande folkhälsoarbete prioriterar insatser för särskilda grupper, däribland barn och unga.
Den 9 oktober besöker Generation Pep och verksamhetschef Carolina Klüft Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län för ett kombinerat fysiskt och digitalt möte kring utmaningar och möjligheter kopplat till barn och ungas fysiska hälsa.

Det blir ett mindre fysisk möte i Kalmar och ett digitalt möte med cirka 40 personer från region, kommuner, föreningsliv med flera, som samlas kring en presentation av Pep-rapporten 2020 https://generationpep.se/sv/ och workshopen
"Hur kan vi tillsammans främja barn och ungas hälsa? Värdar för besöket är Länsstyrelsen Kalmar län och Region Kalmar län.

Under eftermiddagen görs även ett besök på Tullbroskolan med Fritidskanalen. De berättar om "Kom igång-satsningen" kring ökad rörelse under skol- och fritid, och som genomförts i samarbete mellan region, kommun och skola.

Den senaste tidens pandemi har förändrat arbetet för många verksamheter. Det har också visat vikten av ett aktivt folkhälsoarbete, och att detta arbete behöver prioritera våra unga för att vår framtida folkhälsa ska förbättras.
I en Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Generation Pep i våras, kan man se att 1 av 3 föräldrar uppgav att deras barn var mindre fysiskt aktiva nu än innan coronakrisen slog till och restriktioner infördes.

- Vi vet att fysisk aktivitet och hälsosam mat är en viktig faktor till att minska risken för en rad livsstilsrelaterade sjukdomar så som cancer, diabetes typ 2 och hjärt-lungsjukdomar.
Övervikt och fetma ökar i alla åldersgrupper – i Kalmar län och vi  ser en snabbare ökning jämfört med genomsnittet i riket. Andelen 4-åringar med övervikt ökar i länet ökar också.
Vi har en utmaning framför oss och behöver kraftsamla tillsammans inom länet för att främja hälsa hos barn och unga.
Tillsammans med Generation Pep som arbetar aktivt med frågan vill vi bidra att skapa ett ökat engagemang och kunskap i frågan kring barn och ungas hälsa, säger Chris Landergren, folkhälsochef.

Både förmiddagens program och eftermiddagen sker helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer.


Bakgrund:

Den ideella stiftelsen Generation Pep som tillsammans med bland annat Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet arbetar för att skapa en folkrörelse för en mer jämlik hälsa för barn och unga.
Hälsostudien ”Pep-rapporten 2020” visar att barn och ungdomar äter för dåligt och rör sig för lite.

Region Kalmar län är sedan tidigare "Peppare" i Generation Peps nätverk. Tidigare nyhet: Pressmeddelande 2019

Till toppen av sidan