Aktuellt i Kalmar län

Råd och stöd - suicidpreventiva dagen

Innehållet gäller Kalmar län

Den 10 september infaller den årliga internationella suicidpreventiva dagen, en dag som lanserats av Världshälsoorganisationen WHO för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. I Kalmar län pågår bred samverkan kring självmordsförebyggande arbete. Region Kalmar län har målet att halvera antalet suicid i Kalmar län, i samtliga åldersgrupper, till år 2025.

Inför den suicidpreventiva dagen sker olika aktiviteter i länet, till exempel föreläsningar, utbildningar och ljusmanifestationer mellan den 5-11 september.

Har du förlorat någon närstående i suicid? Regionens medarbetare finns på plats vid olika aktiviteter och ljusmanifestationer för samtal, råd och stöd. 

Ibland kan det vara bra att ha kontakt med andra som har liknande erfarenheter. Ett sätt kan vara att ta kontakt med en patient- eller närståendeförening eller någon av följande organisationer:

  • Suicide Zero – en ideell organisation som arbetar nationellt för att minska antalet självmord.
  • Riksförbundet SPES, Suicidprevention och efterlevandes stöd – en organisation som drivs av personer som har förlorat en närstående i självmord.
  • MIND – en ideell förening som arbetar med att ge medmänskligt stöd och att öka kunskapen kring psykisk ohälsa och självmord.
  • Bris, som erbjuder stödhelger för familjer där en förälder tagit sitt liv. Barn och vuxna får träffa andra i samma situation och får stöd att hantera livet, sorgen och saknaden.

Om du har självmordstankar ska du söka vård direkt. Mer riktad information till dig som har tankar på att begå självmord hittar du här.

Till toppen av sidan