Aktuellt i Kalmar län

Fortsatt högt förtroende för 1177 i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

1177 erbjuder råd, information, e-tjänster och inspiration inom hälsa och vård. 1177 finns på telefon, webb som inkluderar inloggade tjänster. Varje år genomför 1177 en varumärkesmätning där allmänheten tillfrågas om sin inställning till 1177. Kännedomen om 1177 är fortsatt hög i Kalmar län och användandet av de olika tjänsterna i 1177 ökar visar den senaste varumärkesundersökningen. Mest ökar användandet av e-tjänsterna.

Under hösten 2022 genomfördes en varumärkesundersökning av 1177. Cirka 500 personer deltog från Kalmar län och 130 000 personer totalt i Sverige. Resultatet av undersökningen visar på ett fortsatt starkt förtroende för 1177 och ett ökat användande av tjänsterna, inte minst e-tjänsterna.

Hela 92 (77) procent av den vuxna befolkningen i Kalmar län har någon gång loggat in på 1177.se för att kontakta vården eller ta del av personlig information om sin hälsa och vård - en ökning med 15 procentenheter sedan föregående mätning 2020.

Större tillgång till digitala invånartjänster

Bara i år har flera nya digitala tjänster utvecklats för invånarna i Kalmar län. Till exempel via 1177 direkt som lanserades i mars, där invånaren beskriver sina symtom digitalt, får råd eller lotsas fram till ett digitalt alternativt fysiskt vårdbesök eller chatt. 1177 direkt ska införas bredare i länet under våren.

I februari lanserades även den nya digitala ungdomsmottagningen för alla unga i Kalmar län och nu i april lanserades en digital mottagning för unga vuxna om psykisk hälsa.

- Förväntningarna från invånarna på att vi levererar tillgängliga och bra digitala tjänster ökar ständigt och det är ju därför vi finns här. Arbetet med att utveckla e-tjänsterna pågår ständigt. Det finns ett behov av att få använda olika kontaktvägar, säger Johanna Engström, regional samordnare 1177 e-tjänster.

Digitala stöd- och behandlingsprogram under utveckling

En viktig invånartjänst på 1177, där användandet ständigt ökar, är Stöd och behandling. Digitala stöd- och behandlingsprogram som Tobakshjälpen, Sjukskrivningskollen, Artrosskola och KBT-behandling för depression, ångest, oro, stress och sömnbesvär finns redan, och många fler utvecklas. Region Kalmar län arbetar tillsammans med Region Jönköpings län och Region Östergötland för att skapa och utveckla digitala program på plattformen.

- Via Stöd och behandling kan vi nå fler patienter. Invånarna kan få stödet eller behandlingen när och var det passar dem och många invånare är vana att mötas digitalt, säger Anna Norrenge, designer och utvecklare. 

1177 mer inspirerande och stödjande

Undersökningen visar också att invånarna i länet är fortsatt positiva till 1177 och förtroendet för varumärket fortsätter att öka. 82 (80) procent av dem som känner till varumärket är positiva till 1177 och 80 (81) procent av länets invånare har fortsatt stort förtroende för 1177.

Närmare 62 (61) procent av de tillfrågade uppger att de vänder sig till 1177 om de själva eller någon i familjen blir sjuk och de behöver råd om hälsa och vård. För att söka råd om hälsosam livsstil uppger 20 (20) procent i länet att man i första hand använder sig av 1177, vilket är högre än rikets siffror på 19 (15) procent.

Årets mätning visar att 1177 i allt högre grad förknippas med egenskaper som inspirerande, stödjande och personligt, utan att samtidigt tappa inom områden som professionellt, pålitligt och tryggt.

-  Vi arbetar med ständiga förbättringar med fokus på människors egenkraft och att möta dem där de är, så det är glädjande att så många av våra invånare har ett stort förtroende för 1177. Det behöver förvaltas väl genom fortsatt utveckling, säger Johanna Engström.

 

För mer information

Mer om nationella varumärkesmätningen 1177 på Inera.se
1177 når rekordhög varumärkeskännedom - Inera

Mer om 1177 direkt – en ny ingång till vården
1177 direkt – en ny ingång till vården | Region Kalmar Län

Mer om den digitala ungdomsmottagningen
Digital ungdomsmottagning når länets alla ungdomar | Region Kalmar Län

Mer om nya digitala mottagningen för unga vuxna med psykisk ohälsa
Ny digital mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa | Region Kalmar Län

Mer om stöd och behandling på 1177
Stöd och behandling på nätet - 1177

Till toppen av sidan