Aktuellt i Kalmar län

Riskgrupper kan boka sig för påfyllnadsdos nästa vecka

Innehållet gäller Kalmar län

Nästa vecka kan personer i riskgrupper boka sig för tredje dosen covid-vaccin. Förutsättningen är att det gått sex månader från föregående dos.

Då regionen är nära målet då 80 procent av 65-79-åringarna i länet antingen har fått en tredje dos eller har en bokad tid för vaccination kommer bokningen att öppnas upp fler grupper kommande vecka.

Först ut blir personer från 18 år och uppåt som får insatser om stöd och service enligt LSS, personer med assistansersättning och personer 18-64 år som tillhör en medicinsk riskgrupp.

- En grundförutsättning är dock att det har gått minst sex månader sedan förra dosen, säger planeringsdirektör Sofia Hartz.

Vaccinationstakten kommer att öka under december genom olika åtgärder. Basen kommer även fortsättningsvis att vara primärvården – hälsocentralerna och de privata mottagningarna inom Hälsoval Kalmar län – som kommer att vaccinera omkring 8 500 personer i veckan.

Utöver det planeras för att med extern vaccinatör stötta de kommuner som inte har kapacitet att själv vaccinera sin personal inom särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.

- Vi planerar också för ytterligare utökningar inom ramen för regionens egen verksamhet. För just i december är det sex månader sedan förra dosen för en stor andel av befolkningen, säger Sofia Hartz.

Av Region Kalmar läns egen statistik framgår att drygt 45 212 personer nu fått en tredje dos, samtidigt har ytterligare nästan 12 000 personer en bokad tid. 80,1 procent av de som är 80 år och äldre i länet fått sin tredje dos eller har en tid bokad för vaccination. För de som är 65-79 år är motsvarande siffra 79,5 procent.

Totalt har nu 421 586 vaccindoser getts av Region Kalmar län sedan vaccinationskampanjen startade i december förra året.

Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering som sträcker sig fram till och med 28 november visar att 86,6 procent av befolkning över 12 år i länet har tagit en första dos vaccin mot covid-19 och 82,5 procent har också fått den andra dosen. Det kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 83,8 procent har fått en dos och 78,9 procent fått två doser.

Det finns dock skillnader både geografiskt och åldersmässigt när det gäller vaccinationsviljan i länet.

Högsby är fortfarande den kommun i länet med lägst andel vaccinerade av befolkningen, 78 procent har fått en första dos. Mörbylånga har högst andel med 91,1 procent.

I samtliga åldersgrupper över 30 år har nu mer än 80 procent fått en första dos. Lägst vaccinationstal finns bland 12-15-åringar där 61,8 procent fått en första dos, motsvarande siffra för 16-17-åringar är 76,2 procent och för 18-29-åringar är 77,5 procent. 

Kommande vecka fortsätter vaccinationsbussen att rulla i länet. Det behövs ingen förhandsbokning för att ta en första, andra eller tredje vaccindos mot covid-19. När det gäller tredje dosen ges den än så länge enbart till personer som är 65 år och äldre där det har gått minst fem månader sedan den andra sprutan.

Bussen kommer att finnas på följande platser nästa vecka:

Tisdag 7 december, Församlingshemmet, Fagerhult. Kl 14.00-18.00.

Onsdag 8 december, Oscarsgymnasiet, Oskarshamn. Kl 14.00-18.00.

Torsdag 9 december, Ica Nära, Fliseryd. Kl 14.00-18.00.

Fredag 10 december, Ica Nära Krysset, Virserum. Kl 14.00-18.00.

Det finns också möjlighet att boka vaccinationstid på 1177.se till hälsocentralerna och de privata läkarmottagningarna inom Hälsoval Kalmar län.

 

Fakta/Medicinska riskgrupper

  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och högt blodtryck.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation. Detta gäller de som har nedsatt lungfunktion konstaterad i sjukvården eller har en sjukdom/funktionshinder som medför att de har svårt att hosta upp slem. För fetma gäller det personer med BMI över 40.
  • Kronisk lever- eller njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling. Detta gäller de som av sjukvården fått veta att de är särskilt infektionskänslig på grund av sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.
  • Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.                    
Till toppen av sidan