Aktuellt i Kalmar län

Ny digital mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa

Innehållet gäller Kalmar län

Nu öppnar Region Kalmar län en digital mottagning för unga vuxna med psykisk ohälsa.

Nu kan du som är ung vuxen i åldern 18-25 år och bosatt i Kalmar län få samtalsstöd och psykologisk behandling via video.

Den nya digitala mottagningen nås enkelt via 1177.se och du kan själv boka en tid för ett videomöte. Kontakten är helt digital och fortsätter vara det om man inte bedömer att ett fysiskt möte behövs.

Den digitala mottagningen är ett steg i att öka tillgängligheten för dem som söker vård för sin psykiska ohälsa samt att möta upp de ökade behoven.

 –Vi vill fånga upp målgruppen tidigt och sänka tröskeln för att söka vård. Det ska vara enkelt för unga vuxna att komma i kontakt med psykolog eller samtalsbehandlare för rådgivning och professionell behandling, säger Patrik Glasberg som är biträdande förvaltningschef i primärvårdsförvaltningen.

Mottagningen är ett projekt inom psykisk hälsa primärvård som pågår fram till juni 2024. Syftet är att utforma och utvärdera en digital mottagning för unga vuxna där målet är att skapa en lättillgänglig digital väg in till kurator, samtalsbehandlare eller psykolog för kvalificerade behandlingsinsatser. Med satsningen hoppas man kunna fånga målgruppen tidigt innan psykisk ohälsa blivit av svårare karaktär.

Mottagningen Digital psykisk hälsa Kalmar län är den andra digitala mottagningen för unga som regionen öppnar i år. I februari öppnades den digitala ungdomsmottagningen, en länsövergripande verksamhet i samarbete mellan Region Kalmar län och länets kommuner med uppdrag att främja en god fysisk och psykisk hälsa, med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga.

Till toppen av sidan