Aktuellt i Kalmar län

Ett tiotal fall av deltavarianten i länet

Innehållet gäller Kalmar län

Det förekommer både kluster – alltså flera smittade inom samma krets – och enstaka fall. Hittills kan konstateras att de flesta fallen upptäcks i eller kring Kalmar.

- Det kommer att röra sig om fler fall. Vi har ännu inte fått några svar på de som konstaterades ha covid-19 under föregående vecka, säger biträdande smittskyddsläkare Per-Åke Jarnheimer.

Det förekommer både kluster – alltså flera smittade inom samma krets – och enstaka fall. Smittan har också kommit från andra regioner. Hittills kan konstateras att de flesta fallen upptäcks i eller kring Kalmar.

- Man får räkna med att deltavarianten redan är eller kommer att bli spridd i hela länet. Den här varianten är mer smittsam och två doser av vaccin ger en bra skyddseffekt mot allvarlig sjukdom. Man får räkna med spridning i miljöer där få är vaccinerade och har många kontakter, exempelvis bland ungdomar, säger Per Åke Jarnheimer.

Till toppen av sidan