Aktuellt i Kalmar län

Skydda dig mot säsongsinfluensan

Innehållet gäller Kalmar län

Nästa vecka öppnar bokningen för vaccination mot årets säsongsinfluensa för dig som tillhör riskgrupp.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset sprids genom luften och framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser. Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig.

Bokning till regionens hälsocentraler sker digitalt via 1177.se. Tillhör du en privat läkarmottagning? Då kan du erbjudas drop-in istället för bokade tider, mer information finns på respektive mottagnings webbsida.

Med riskgrupper menas:

 • personer över 65 år och äldre,
 • gravida efter graviditetsvecka 12,
 • vuxna och barn från sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom,
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma,
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder),
  • kronisk lever- eller njursvikt,
  • diabetes mellitus,
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling,
 • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

För den som tillhör en riskgrupp är det av särskild betydelse att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Om man trots vaccination insjuknar i influensa blir sjukdomsförloppet ofta mildare.

Vaccinet som upphandlats innehåller den sammansättning WHO rekommenderat inför säsongen och antalet doser uppskattas vara tillräckliga till alla som behöver. Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta. Personer som är 65 år eller äldre och bor på särskilt boende kommer att få ett förstärkt influensavaccin.

- I år är det särskilt viktigt att många vaccinerar sig mot säsongsinfluensan, då vi ser en ökad risk för hög smittspridning. Immuniteten hos befolkning antas vara låg eftersom vi har haft lindriga säsonger senaste åren, säger Arséne Nzobandora, biträdande smittskyddsläkare.

För de som ingår i en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri. Allmänheten erbjuds vaccination i december till en kostnad på 160 kronor.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa att vaccinera sig. Det är upp till arbetsgivaren att besluta om detta ska vara kostnadsfritt.

Till toppen av sidan