Aktuellt i Kalmar län

35 000 har fått en tredje vaccindos

Innehållet gäller Kalmar län

Drygt 70 procent av de i länet som är 65 år eller äldre har fått en påfyllnadsdos av covidvaccin eller har en bokad tid.

Av Region Kalmar läns egen statistik framgår att drygt 35 000 personer nu fått en tredje dos, samtidigt har ytterligare nästan 14 000 personer en bokad tid. 76 procent av de som är 80 år och äldre i länet fått sin tredje dos eller har en tid bokad för vaccination. För de som är 65-79 år är motsvarande siffra 69 procent.

Under dagen får alla som är mellan 65 och 79 år i länet ett brev med mer information om påfyllnadsdos och hur de går tillväga för att boka en tid om de inte redan gjort det.

- Vi följer hela tiden utvecklingen och planerar för hur och när vi kan öppna upp för andra grupper att få en tredje dos. Folkhälsomyndigheten har i sin prioriteringsordning varit tydlig med att vaccinationstäckningen i gruppen 65-79 år ska ha uppnått 80 procent innan det kan bli dags för nästa grupp, säger vaccinsamordnare Marie Ragnarsson.

Enligt Folkhälsomyndighetens prioritering är nästa grupp personer 18 år och uppåt som får insatser inom LSS, därefter följer personer 18 år och äldre med assistansersättning, personer 18-64 år i specificerade medicinska riskgrupper och personer 50-64 år.

När vaccinationstäckningen sedan är 60 procent i gruppen 50-64 år kommer alla över 18 år att erbjudas en tredje dos.

Totalt har nu 408 812 vaccindoser getts av Region Kalmar län sedan vaccinationskampanjen startade i december förra året.

Folkhälsomyndighetens senaste uppdatering som sträcker sig fram till och med 21 november visar att 87,7 procent av befolkning över 16 år i länet har tagit en första dos vaccin mot covid-19 och 85,5 procent har också fått den andra dosen. Det kan jämföras med siffrorna för hela Sverige där 85,3 procent har fått en dos och 81,9 procent fått två doser.

Det finns dock skillnader både geografiskt och åldersmässigt när det gäller vaccinationsviljan i länet. Högsby är fortfarande den kommun i länet med lägst andel vaccinerade av befolkningen, 79,2 procent har fått en första dos. Mörbylånga har högst andel med 92,1 procent.

I samtliga åldersgrupper över 30 år har nu mer än 80 procent fått en första dos. Lägst vaccinationstal finns bland 12-15-åringar där 60 procent fått en första dos, motsvarande siffra för 16-17-åringar är 75,6 procent och för 18-29-åringar är 76,9 procent.

Vaccinationsbussen rullar i länet

Kommande vecka fortsätter vaccinationsbussen att rulla i länet. Det behövs ingen förhandsbokning för att ta en första, andra eller tredje vaccindos mot covid-19. När det gäller tredje dosen ges den än så länge enbart till personer som är 65 år och äldre där det har gått minst fem månader sedan den andra sprutan.

Bussen kommer att finnas på följande platser nästa vecka:

Onsdag 1 december, Gamleby köpcentrum, Gamleby. kl 14.00-18.00.

Torsdag 2 december, Ruda livs, Långemåla. Kl 14.00-18.00.

Fredag 3 december, Flanaden köpcentrum, Oskarshamn. Kl 14.00-18.00.

Lördag 4 december, Flanaden köpcentrum, Oskarshamn. Kl 11.00-15.00.

Det finns också möjlighet att boka vaccinationstid på 1177.se till hälsocentralerna och de privata läkarmottagningarna inom Hälsoval Kalmar län.

Till toppen av sidan