AKTUELLT I KALMAR LÄN

Är du inresande från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien?

Innehållet gäller Kalmar län

På måndagen kunde det första fallet av den brittiska varianten av viruset som orsakar covid-19 konstateras i Kalmar län. Du som är inresande från ett land utsatt för muterat virus, tänk på att provta dig för covid-19 och stanna hemma i minst sju dagar.

Sedan december 2020 har det rapporterats om flera nya varianter av covid-19-viruset. Övervakningen i Sverige har därför utökats och intensifierats. Prover från personer som konstaterats smittade där det finns en koppling till Storbritannien, Sydafrika, Brasilien eller Norge skickas till Folkhälsomyndigheten för typning av vilken virusvariant det handlar om.

Nu finns första fallet av den brittiska virusvarianten i Kalmar län. Fallet har koppling till en resenär från Storbritannien som kom till Sverige före årsskiftet. Smittspårningen har visat att fem personer i resenärens närhet sannolikt har blivit smittade men att smittkedjorna därefter har brutits. 

- I det här fallet bedömer vi att smittkedjan brutits utifrån det som hittills framkommit i smittspårningen, men det finns naturligtvis en oro för att fler fall kommer att upptäckas i länet. Därför är det oerhört viktigt att gå och testa sig vid minsta symtom och har man varit i länder med nya varianter av viruset är det viktigt att testa sig och stanna hemma i sju dagar även om man är symtomfri, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Viktigt att följa råden

Även om det syns ett minskat antal nya smittade den senaste tiden är förekomsten av covid-19 fortsatt hög. Därför påminner smittskyddsläkaren om vikten av att alla följer de föreskrifter och allmänna råd som gäller.

Du som har kommit till Sverige från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien de senaste 14 dagarna behöver göra följande:

  • Lämna PCR-prov så snart som möjligt (gäller även barn från förskoleklass och uppåt).
  • Stanna hemma i minst sju dagar och undvik kontakt med andra.
  • Även övriga i hushållet bör stanna hemma i väntan på provsvar.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även en andra provtagning på den femte dagen efter avresan från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien. Lämna prov även om det har gått mer än fem dagar.

Du ska lämna PCR-prov även om du tidigare har lämnat prov som visar att du har antikroppar mot covid-19.

Läs mer om hur du beställer en provtagning för covid-19 här.

Till toppen av sidan