AKTUELLT I KALMAR LÄN

Ökad smittspridning i länet inför påsken

Innehållet gäller Kalmar län

Den brittiska mutationen dominerar i den ökande smittspridningen och belastningen på sjukvården är fortsatt hög.

Ungefär 80-90 procent av de som konstaterats ha covid-19 nu har den brittiska mer smittsamma varianten. Det finns också en tydlig koppling mellan denna mutation och ett mer dramatiskt förlopp när det gäller smittspridning vid utbrott på arbetsplatser och i andra verksamheter.

- Den brittiska varianten har spridit sig söderut i länet och nu är det i Kalmar kommun som fallen ökar mest. Det är ett allvarligt smittläge med en stor ökning i de yrkesverksamma åldrarna 21 år och uppåt, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Alla som haft nära kontakt med någon som konstaterats smittad uppmanas att testa sig, oavsett om man har symtom eller inte. Med nära kontakt avses att man under 15 minuter vistats närmare en två meter från en person som visat sig smittad.

- Man ska testa sig så fort som möjligt och om man får ett negativt svar ska man göra det ytterligare en gång fem dagar efter kontakten. Har det gått mer än fyra dagar räcker det med ett test. Om det gått mer än sju dagar sedan kontakten behöver man inte testa sig.

För att hantera den ökande smittspridningen har smittspårningsenheten den senaste veckan förstärkts med ytterligare smittspårare.

Belastningen på sjukvården har de senaste veckorna varit fortsatt hög och någon minskning av antalet inlagda covidsjuka märks inte. Däremot syns en minskning av personer över 80 år i behov av sjukhusvård, förra veckan var endast 14 procent av de inlagda över 80 år.

- Det är en tydlig effekt av vaccinationerna. Samtidigt ser vi en ökning av inlagda i gruppen 50-59 år. Vi har ett konstant högt tryck och jag är orolig för den närmaste tiden med den ökade smittspridning vi har, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Johan Rosenqvist.

Det mest effektiva sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom är att vaccinera sig. Vaccinationstakten är dock helt beroende av vaccintillgången, tidvis kan det därför vara ont om lediga tider när man ska boka sig.

Så minskar vi smittspridningen

Tänk på att:

  • Hålla avstånd.
  • Handla ensam.
  • Träffa inte andra människor än de i den närmaste kretsen.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Resa på ett smittsäkert sätt.
  • Jobba hemifrån om det finns möjlighet.
  • Stanna hemma och testa dig vid symtom.
Till toppen av sidan