Aktuellt i Kalmar län

Fortsatt rekommendation om Pfizers Comirnaty till alla födda -91 eller senare

Innehållet gäller Kalmar län

Personer i åldersgruppen som fått en första dos med Modernas Spikevax ges en andra dos med Pfizers Comirnaty.

Idag meddelande Folkhälsomyndigheten att tidigare beslut om paus av användning av Spikevax (Moderna) för vaccination av personer födda 1991 eller senare kvarstår. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Pfizers vaccin Comirnaty mot covid-19 används för alla personer födda 1991 eller senare.

Det innebär att du i åldersgruppen som fått en första dos med Spikevax nu istället erbjuds en andra dos med Comirnaty. Välkommen på vår länsgemensamma drop-in på samtliga hälsocentraler i länet på onsdag eftermiddag i nästa vecka, eller boka din tid här på 1177.se. Observera att vissa privata mottagningar inte ger dos 2.

Comirnaty rekommenderas enligt tidigare beslut också för vaccination av 12-15- åringar.

Bakgrunden till pausandet var signaler om en ökad förekomst av allvarliga biverkningar efter vaccination med Spikevax i åldersgruppen. Utredningar kan bekräfta en högre förekomst av allvarliga biverkningar (myokardit och perikardit) vilket förändrar risk-nytta-balansen för vaccination med Spikevax hos personer födda 1991 eller senare.

Till toppen av sidan