Aktuellt i Kalmar län

Användning av nya nikotinprodukter ökar bland högstadieelever

Innehållet gäller Kalmar län

Årets Tobaksfri duo-enkät visar att användningen av det vita så kallade tobaksfria snuset ökar bland länets högstadieelever med 36 procent det senaste läsåret. Motsvarande siffra för e-cigaretter (vejp) är 41 procents ökning. Däremot minskar rökning och snusning av det bruna konventionella snuset.

Det gör att det totalt är fyra procent fler högstadieelever som använt någon form tobak- eller nikotinprodukt det senaste läsåret jämfört med föregående läsår. Folktandvårdens folkhälsoklinik arbetar med tobaksprevention i samverkan med länets samtliga högstadieskolor genom metoden Tobaksfri Duo. Ann Ström Frykman är klinikchef och menar att siffrorna är skrämmande, då det innebär att många ungdomar kan vara på väg in i eller redan fast i ett beroende.

- Vi följer forskningen kring de nya tobaks- och nikotinprodukterna och vår största prioritet just nu är att sprida den kunskapen till ungdomarna men också de vuxna och sticka hål på myterna om att det skulle vara ofarligt att veipa eller använda det vita så kallade tobaksfria snuset. Men här har vi alla vuxna ett ansvar och vi kan göra skillnad genom att tydligt ta ställning och agera förebilder för våra ungdomar, säger Ann Ström Frykman.

Det vita snuset och e-cigaretter/vejp marknadsförs som tobaksfria och innehåller smaker som bubbelgum, ”twisted strawberry” och ”sparkles”.

- Det ger intrycket att de är ofarliga, vilket är helt fel. Flera av dessa produkter består i stället av mycket högre mängder nikotin än både cigaretter och det bruna konventionella snuset, vilket gör att man lättare fastnar i ett livslångt nikotinberoende. Vi vet att nikotinet skadar framför allt hjärnan och ökar risken för exempelvis inlärnings- och koncentrationssvårigheter och psykisk ohälsa. Det ökar också risken för hjärt-kärlsjukdomar, säger Johanna Reuterving Smajic, tobakssamordnare på folktandvårdens folkhälsoklinik.

Men är produkterna verkligen tobaksfria?

- Att kalla produkterna tobaksfria känns också helt fel eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan. Man har bara rensat bort de bruna bladresterna och ersatt dem med ljusa växtfibrer. Detta gör att produkterna får kallas för "tobaksfria" och undgå tobakslagens marknadsföringsbestämmelser. Rökningen är nere på rekordlåga nivåer så detta är tobaksföretagens sätt att värva nya nikotinister på. De flesta människor som börjar använda tobak- och nikotinprodukter gör det under tonåren, så kan vi få våra ungdomar att låta bli detta under ungdomsåren är chansen större att de fortsätter vara tobaks- och nikotinfria hela livet och också undvika andra droger, säger Johanna Reuterving Smajic.

Läs mer om vitt snus, e-cigaretter och nikotinets skadliga effekter här

Fakta Tobaksfri duo-enkäten

  • Genom Tobaksfri duo-enkäten kan länets högstadieelevers tobaks- och nikotinbruk följas över tid. Alla elever på samtliga högstadieskolor i länet, kommunala som privata, ges varje år möjlighet till att besvara enkäten i samband med skolbesök.
  • Resultatet i enkäten visar samma trend som statistiken på nationell nivå, det vill säga att användningen av de nya tobaks- och nikotinprodukterna bland ungdomar i åldern 13-19 år i hela Sverige är stor. Läs CAN:s nationella undersökning i sin helhet
  • Läs hela resultatet av Tobaksfri duo-enkäten 21/22 här, inklusive resultat per kommun och skola
Till toppen av sidan