Aktuellt i Kalmar län

Nu kan du som varit i kontakt med 1177 Vårdguiden på telefon läsa anteckningar i journalen via nätet

Innehållet gäller Kalmar län

1177 Vårdguiden på telefon erbjuder kvalitetssäkrad rådgivning dygnet runt av speciellt utbildade sjuksköterskor. Varje månad besvaras cirka 11 000 telefonsamtal från våra länsinvånare. Det är anteckningar från besvarade samtal till 1177 gjorda från och med den 10 juni 2021 som nu visas i e-tjänsten Journalen. Du som är över 16 år når din journal genom att logga in på 1177.se.

När du ringer till 1177 Vårdguiden på telefon kopplas ditt samtal i första hand till rådgivande sjuksköterskor i den regionen där du befinner dig. Om inte samtalet kan besvaras inom en viss tid kopplas samtalet vidare till 1177-sjuksköterskor i andra regioner som ingår i nationell samverkan.

Journalanteckningarna från 1177 Vårdguiden på telefon visas som ”Anteckning utan fysiskt möte” i journalöversikten och under fliken ”Anteckningar”.

Region Värmland och Region Stockholm har i nuläget valt att inte ansluta 1177 Vårdguiden på telefon till journalen via nätet. Det innebär att anteckningar från dessa regioner inte syns i journalen via nätet.

Precis som för andra journalsystem som visar information i journalen via nätet, säkerställs en patientsäker hantering av de journalanteckningar som förs vid samtal till 1177 Vårdguiden på telefon.

Som vårdnadshavare åt barn 0 till och med 13 år kan du även se anteckningar från samtal till 1177 Vårdguiden på telefon som rör dina barn. Du loggar in på 1177.se och växlar sedan till ditt barns journal. Läs mer om att göra ditt barns vårdärende via nätet.

Till toppen av sidan