AKTUELLT I KALMAR LÄN

Tidsbokning för årets influensavaccination

Innehållet gäller Kalmar län

Av förebyggande skäl under covid-19-pandemin krävs tidbokning för att vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa.

För dig som tillhör en riskgrupp startar vaccinationerna den 3 november och det går att boka tid redan nu. För övriga är vaccinationsstarten i december.

Du bokar din tid genom e-tjänsterna på 1177.se eller genom att ringa till din mottagning. Läs vad som gäller för din mottagning på mottagningens sida här på 1177.se. För att undvika trängsel under pågående covid-19-pandemi kommer de flesta offentliga och privata mottagningarna att undvika drop-in-tider i år och istället erbjuda vaccination endast genom tidbokning.

- Varje hälsocentral har anpassat sitt vaccinationserbjudande utifrån lokala förutsättningar för att kunna erbjuda vaccinationen på ett riskfritt sätt. Det innebär att tid och lokal kan komma att variera beroende på vilken hälsocentral man tillhör. Vill man boka tid via telefon, kan det dröja någon dag innan man blir återuppringd, säger Monica Hultqvist, samordningsansvarig för vaccinationerna på de offentliga hälsocentralerna.

För dig som tillhör en riskgrupp är det av särskild betydelse i år att du vaccinerar dig mot säsongsinfluensan. Det är en förebyggande åtgärd mot influensa och under pågående covid-19-pandemi är det av särskild vikt att minska risken att många blir sjuka i både influensa och i covid-19, eftersom det ökar belastningen på många funktioner i samhället, inte minst på hälso- och sjukvården. Om du trots vaccination insjuknar i influensa blir sjukdomsförloppet ofta mildare. Influensavaccinet ger inget skydd mot covid-19.

Vaccinet mot säsongsinfluensa är ett väl beprövat vaccin och allvarliga biverkningar är mycket sällsynta.

- Med stigande ålder försämras immunförsvaret och skyddet mot influensa avtar. Även den som annars känner sig frisk kan bli svårt sjuk och få följdsjukdomar som lunginflammation och andningssvikt. Det kan ta lång tid att återhämta sig. Därför är det så viktigt att de grupper som riskerar att bli svårare sjuka i influensa vaccinerar sig, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

Region Kalmar län erbjuder avgiftsfri vaccination för följande grupper:

  • alla som i år fyller 65 år eller är äldre,
  • alla gravida,
  • personer med kroniska sjukdomar som hjärt- och/eller lungsjukdom, diabetes, lever- eller njursvikt eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar eller med nedsatt lungfunktion.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vård- och omsorgspersonal som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa att vaccinera sig. Vänd dig till din arbetsgivare för mer information om vaccination mot säsongsinfluensan.

Också personer i hushåll där det bor någon med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera sig. 

Det kostar 160 kronor att vaccinera sig om man inte ingår i en riskgrupp.

Till toppen av sidan