Aktuellt i Kalmar län

Erbjudande om pneumokockvaccination

Innehållet gäller Kalmar län

I veckan får alla länsbor födda 1947 och 1948 hem ett brev med erbjudande om vaccin mot pneumokocker.

Folkhälsomyndigheten införde nyligen ett nationellt vaccinationsprogram som riktar sig särskilt till personer vid 75 års ålder och till dem som tillhör riskgrupp.

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som exempelvis lung-, öron- och bihåleinflammation. Det är inte ovanligt att få en pneumokockinfektion efter en virusinfektion, till exempel influensa. Äldre och personer som tillhör en riskgrupp har en ökad risk för allvarlig infektion och rekommenderas vaccination för ett förstärkt skydd.

Vaccinationen erbjuds kostnadsfritt till alla som är 65 år eller äldre och personer som tillhör riskgrupp. Tidsbokning till hälsocentral sker via 1177.se. Vissa riskgrupper erbjuds i stället vaccination på sjukhus och hänvisas att kontakta sin klinik för mer information.

Den vanligaste reaktionen efter vaccination är att det kan bli rött, svullet och ömt på injektionsstället. Vaccinationen kan i de flesta fall kombineras med vaccination mot covid-19 eller säsongsinfluensa.

Till toppen av sidan