Aktuellt i Kalmar län

Visa din vilja i donationsregistret

Innehållet gäller Kalmar län

Visa din vilja i donationsregistret. Det tar bara några minuter och kan rädda eller förbättra någons liv. Sedan berättar du för dina närmaste, så att dom också vet.

Nu är det donationsveckan och behovet av organ och vävnad är fortsatt stort. Region Kalmar län uppmanar dig att visa din vilja i donationsregistret.

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Syftet med veckan är att få fler att ta ställning till organ- och vävnadsdonation, och låta de i sin omgivning veta den, samt att öka den allmänna kunskapen om organ- och vävnadsdonation. 

Behovet av organ och vävnader är stort. Trots att 8 av 10 svenskar är positiva till att donera organ och vävnader efter sin död, har bara 2 av 10 aktivt tagit ställning. Antalet faktiska organdonatorer i Sverige är knappt 200 varje år.

Du som tidigare har fyllt i ett donationskort för att visa din inställning till donation behöver även anmäla dig till donationsregistret. Inför en möjlig donation tittar vårdpersonalen alltid i registret innan de pratar med dina närstående. Du som vill donera organ eller vävnader efter din död ska också meddela om donationen är för transplantation och annat medicinskt ändamål, eller enbart för transplantation.

Du kan uttrycka din vilja i donationsregistret från att du är 15 år.

Anmäl dig till donationsregistret.

Till toppen av sidan