AKTUELLT I KALMAR LÄN

Skärpta råd för dig som vistas i Kalmar län

Innehållet gäller Kalmar län

För att minska smittspridning av covid-19 uppmanas du som vistas i Kalmar län att endast umgås med de som du bor tillsammans med, avstå från miljöer med trängsel och att inte delta i stora event.

Smittspridningen ökar nu och situationen är allvarligt. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten har Region Kalmar län tagit beslut om skärpta allmänna råd i länet.

Alla som vistas i Kalmar län uppmanas att:

 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.
  Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det finns risk för trängsel.
  Som till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar.
  Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

Verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar och arbetsplatser - i länet ska:

 • Vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  Det kan till exempel innebära att verksamheten minimerar antalet besökare vid samma tidpunkt, öppettiderna anpassas och verksamheterna erbjuder digitala alternativ.
 • Vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19.
  Det kan vara åtgärder som att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar för att arbeta hemifrån och att tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp.

Beslutet gäller fram tills den 13 december men kan förlängas. Ta ditt ansvar. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

- Vi har under de senaste veckor sett en snabb och kraftig uppgång när det gäller personer som testats positivt för covid-19. Nu börjar vi också se en ökad smittspridning inom vård och omsorg liksom en ökning av antalet personer som behöver sjukhusvård. Det är en allvarlig utveckling som vi på alla sätt måste begränsa, säger smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin.

For information in other languages, visit this page.

Läs mer på:

Frågor och svar

Vad är skillnaden mot Folkhälsomyndighetens råd från i våras?

De nationella rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten – att tvätta händerna, stanna hemma när du är sjuk, att hålla avstånd och att boka provtagning om du tror att du kan ha covid-19 – kvarstår. De skärpta lokala råden är anpassade till dig som vistas i länet och gäller under en begränsad tid, men kan komma att förlängas.

Vad är syftet med de skärpta lokala råden?

Syftet är att begränsa smittspridningen av covid-19 och motverka lokala utbrott, så att belastningen på hälso- och sjukvården inte blir för tung.

Vad innebär fysisk kontakt med andra personer och vad räknas som fysisk kontakt?

Du ska undvika fysisk kontakt med andra personer än de du bor med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

Träffa bara de jag bor med, vad innebär det rådet?

De personer som du bor med (alltså lever i samma hushåll) kan du träffa precis som i er nuvarande vardag.

För dig som bor i ett ensamhushåll är rådet att begränsa umgänget till ett fåtal nära vänner.

Vad gäller för mig som är 70 år och äldre?

Du som är 70 år och äldre omfattas av de allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som gäller för alla. Du som vistas i Kalmar län omfattas också av de skärpta råden som gäller för alla i länet.

Får barn leka med kompisar utanför skolan?

De barn som umgås under skoltid kan fortsätta att träffas på fritiden, så länge de är utan symtom. Men tänk på att inte heller barn ska träffa många olika personer eller samlas i stora grupper.

Kan barnen träna sina idrotter som vanligt?

Barn och unga födda 2005 eller senare kan fortsätta träna sina idrotter som vanligt. Fysisk aktivitet är bra för oss människor, och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina vanliga aktiviteter.

Ska man avstå från att söka vård för annat än covid-19?

Tveka inte kring att söka vård som vanligt. Det finns hjälp att få och vården arbetar enligt rutiner som innebär att besöken ska vara smittsäkra. Det är också viktigt att du fortsätter att gå på den screening du kallas till, till exempel screening för bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer samt bukaortascreening.

Du som har ett inplanerat besök men har symtom som skulle kunna vara covid-19 ska kontakta din mottagning för ombokning av din tid.

Vad gäller för de som arbetar i skolan? Ofta sitter man i stora grupper i matsalen och i klassrummen samlas många. Vad ska man tänka på?

Det är skyddsombud som tillsammans med arbetsgivaren avgör hur man jobba med att minska risken på arbetsplatsen. Skolan är en samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och även för att barnen ska ha en trygg miljö att vara i. Det som är viktigt för att minska risker för smittspridning är att försöka minska gruppstorlekar, minska flöden mellan grupper, vistas i stora lokaler (eller utomhus om det går) och påminna barnen om god handhygien. Viktigt även att tänka på att personalen håller avstånd till varandra. 

Kan jag gå och handla kläder eller bör jag undvika det?

Rådet är att du ska avstå från att vistas i inomhusmiljöer där trängsel uppstår. Nödvändiga inköp kan göras men om du istället kan ringa din lokala butik eller handla online är det att föredra.

Kan jag fortsätta gå till gymmet och träna?

Råden säger att man inte vara fysiskt nära personer utanför hushållet och inte vistas inomhus där det kan vara trångt. Smittspridning sker lättare vid sämre ventilation och vid kraftig andning. Ett säkert gym behöver därför uppfylla alla dessa råd. Gruppträning på gym är ingen bra idé i detta läge. Istället för att gå till gymmet kan man kanske hitta andra former för träning under den begränsade tiden de skärpta råden gäller.

Kommunerna i länet har utifrån rekommendationerna tagit ett gemensamt beslut att tillfälligt stänga idrottsanläggningar och andra mötesplatser. Samtidigt betonar Folkhälsomyndigheten att träning är viktigt för folkhälsan. Varje idrottsförening måste se hur de utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer från respektive specialförbund se hur de kan bedriva träning även för ungdomar över 15 år.

Vad ska jag göra om jag behöver åka kollektivt?

Vi behöver hjälpas åt att undvika trängseln ombord. Cykla eller promenera istället om det är möjligt. Bara de som verkligen måste åka med kollektivtrafiken ska göra det.

Visa hänsyn till varandra och håll avstånd både på hållplatser, vid av- och påstigning och ombord. Står du på hållplatsen och bussen som kommer redan har många ombord, vänta in nästa avgång. Respektera skyltning om att bussen är fullsatt.

Undvik att resa under högtrafiken som inträffar mellan 06.00–08.00 och 15.00–17.00.

Till toppen av sidan