AKTUELLT

Psykisk hälsa och suicid i fokus

Innehållet gäller Kalmar län

Den 10 september är det den internationella suicidpreventiva dagen. En viktig dag som lanserats av Världshälsoorganisationen, WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

Syftet med suicidpreventiva dagen är att öka medvetenheten om psykisk hälsa och suicid och få fler att våga prata om det. Tanken med insatserna är att få fler att våga fråga de människor omkring hur de mår och att de sedan ska vara beredda på att faktiskt lyssna. På så sätt kan fler som mår dåligt få hjälp.

I Sverige tar ca 1500 personer sitt liv varje år

Suicid är ett ämne som berör många. Det sker nära sex gånger fler självmord än antal dödsfall i trafiken. Frågorna kan vara många. Vilka tecken på suicid borde jag uppmärksamma? Vad kan jag göra för att förhindra en suicid?

Under veckan sker föreläsningar och aktiviteter som kan hjälpa dig att förstå vad suicidprevention innebär och vad du själv kan göra.
I samband med dessa finns vi på plats för att prata om psykisk hälsa.

Bränd – en föreläsning med Axel Schylström 

Våga fråga – en stödkonsert

Till toppen av sidan