Senast reviderad 2012-06-27

Är det farligare att röka när man har diabetes?

Fråga

Vad händer om man röker när man har diabetes?

Svar

Diabetes är en sjukdom som i sig leder till en ökad risk för åderförfettning, hjärtinfarkt och stroke. Vid diabetes finns dessutom en risk för skador på de små blodkärlen i njurar, ögonens näthinna och i fötterna.

En effekt av rökning är att det vi kallar åderförkalkning eller åderförfettning utvecklas snabbare hos den som både har diabetes och röker.

Rökning leder även till att blodkärlen drar ihop sig och därmed blir blodcirkulationen försämrad. Detta har stor betydelse vid diabetes eftersom en av riskerna med diabetes är uppkomsten av sår på fötter och underben. Försämrad blodcirkulation leder till att läkningen av sådana sår blir avsevärt försvårad.

Om man har diabetes och röker kan man säga att blodkärlen blir utsatta för risker från två håll. Dessvärre innebär rökning att dessa risker blir mer än dubbelt ökade vid diabetes. Det finns alltså mycket starka skäl att sluta röka om man har diabetes.  

Senare tiders diabetesforskning tyder på att kroppens känslighet för insulin försämras hos rökare. Rökningen kan därmed leda till svårigheter att få ordning på blodsockret. Enligt uppgifter från det nationella diabetesregistret är drygt var femte svensk med diabetes rökare, och den grupp som ökar sina rökvanor tycks vara unga kvinnor. Rökstopp kan nog sägas vara den enskilda åtgärd som har störst betydelse för framtiden hos personer med typ 2-diabetes, så kallad åldersdiabetes.

Ibland kan rökstopp leda till en viktökning som oftast stannar vid tre till fyra kilo. Delvis kan viktökningen bero på förändringar i ämnesomsättningen när man slutar röka. Tröstätning kan säkert också vara en orsak.

Under alla förhållanden är några kilos viktuppgång bättre än fortsatt rökning vid diabetes.

Tomas Fritz, Läkare, specialist i allmänmedicin