tepa mêjî
Stroke - slaganfall

Naverok

Naverok

Danasîn

Tepa mêjî, givîneka xwînê yan jî xwînbûneka li mêjî ye. Ev yek, çûna oksîjenê bo mêjî kêm dike û ew jî zirarê dide karkirinên mêjî ku tên kontrolkirin ji aliyê saheya ku têda givîna xwînê yan jî xwînbûn diqewime. Tepa mêjî xetereka jiyanî çêdike û baldariya pijişkî ya yekser pêwîst dike.

Pirhejmariya kesên ku tûşî tepa mêjî dibin, ji 65 salî mezintir in, lê belê kesên genctir jî dikarin tûşî vê bibin. Hindek kes di bin xetereka mezintir da ne, wekî nimûne, kesên cigarekêş, kesên zextê xwîna wan bilind e, kesên kolesterolê xwîna wan zêde ye, kesên şekirmîz yan jî kesên ku pê re “atrial fibrillation” (nerêkbûna rîtmê dilî) heye.

Bi asayî karîgeriyên tepa mêjî demdirêj dibin, lê belê dîsa jî, kes ji kesekî dîtir ferq e. Dema gelek kes bi alîkariya çareseriya pijişkî baş dibin, hindek kesên dîtir jî riyên alternative dibînin.

Tepa mêjî dikare bibe egerê rewşên yekser yên wekî li xwarê:

  • Lerizî yan bêişûa di rûûmil ûlingan da, gelek caran li aliyeka laşî
  • Di qisekirin yan jîfamkirina qisekirina kesê dîir da zehmetî
  • Di çvekîda yan jîdi herdu çvan da arîşya dîinê
  • Di meşêda zehmetî
  • Gejbûa bêegerekîdiyar, zeyîbûa rêirin yan jîhevsengîê

Mimkun e ku bêegerekîdiyar serêşka cidîji nişêve çêibe.

Çreserkirin

Çqas zûmirov baldariya pijîşîwergire, ewqas zêe şnsêwîçêibe ku nîşneyê nexweşyêji hole rabin yan jînexweşîbaşbibe.

Givîeka xwîêbi asayîbi dermanan têçreserkirin, da ku çêûa givîê nûwere asteng kirin. Herweha dibe ku bo helandina givîekîjîpêît bibe, lêbelêeger nexweşpişîdiyarbûa nîşneyê destpêêyekser biç nexweşanê Givîeka li ser mêîdibe ku emeliyatêpêît bike.

Herweha şêazê dîir yê çreserkirinêdikarin pêît bin, wekînimûe dermanê ku zextêxwîêkê dikin.

Bi asayîbo sexbîîûşyandinêpêît dibe ku nexweşli nexweşanêbimîe.

Eger hû bi xwe, yan jîkesekîdi dewrûerêwe da, pêre nîşne çêibin ku hû şk pêdibin ku ji ber tepa mêîne, pêît e hû yekser telefonî112 bikin.

Hû dikarin herdem telefonîxeta alîariyêya pijîşîya ‘

sjukvårdsrådgivningen

bikin bo wergirtina şîetê.

Gelo hû dêkengîli alîariya pijîşîbigerin?

Visa mer
Publicerad:
2016-11-14