Sök psykiatrisk vård i Kalmar län

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Alla människor, barn, unga och vuxna, har ibland bekymmer i sina liv. Ibland vet man inte riktigt hur man ska gå vidare, man kan behöva vård, stöd och hjälp att hitta rätt. I dessa lägen finns olika typer av hjälp att få.

Visa mer

Lätta psykiska problem

Lätta psykiska problem

Vid psykisk ohälsa som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner ska man i första hand vända sig till sin hälsocentral/privata läkarmottagning för att få hjälp. Därifrån kan läkaren om det behövs hänvisa vidare till specialistpsykiatrin.

Barn och ungdomar
Barn och ungdomar 6-17 år vänder sig i första hand till barn- och ungdomshälsanelevhälsan/skolhälsovården eller sin hälsocentral för att få hjälp.

Vuxna över 18 år
För den som är över 18 år är första steget att kontakta sin hälsocentral för att få hjälp.

Ungdomsmottagning
Till länets ungdomsmottagningar kan ungdomar vända sig för att samtala kring relationer eller sin psykiska hälsa.

Fäll ihop

Allvarliga psykiska problem

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem vänder man sig till den psykiatriska specialistvården.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Är man under 18 år vänder man sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som består av öppenvårdsmottagningar i Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Oskarshamn har även en spädbarnsverksamhet kopplat till sin mottagning.

Vuxenpsykiatrin
Är man 18 år eller äldre vänder man sig till vuxenpsykiatrin. Det finns psykiatriska öppenvårdsmottagningar över hela länet dit man kan vända sig.

Case Management (CM)
En Case Manager eller CM-person är utbildad i landsting eller kommun för att hjälpa patienter med allvarlig psykisk ohälsa.
Läs mer om Case Management i Kalmar län

Fäll ihop

Akuta psykiska problem

Akuta psykiska problem

Barn och ungdomar upp till 18 år
Akuttid vardagar kan man få hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i sitt geografiska område.
Behövs hjälp i mycket akuta situationer kvällar, nätter och helger kontaktar man Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning i Kalmar eller Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning i Västervik.

Vuxna över 18 år
Akuttid vardagar kan man få hos psykiatriska öppenvårdsmottagningar i sitt geografiska område.
Behövs hjälp i mycket akuta situationer kvällar, nätter och helger kontaktar man Psykiatrisk akutmottagning i Kalmar eller Psykiatrisk akutmottagning i Västervik.

Fäll ihop

Specialistmottagning vid ätstörningar

Specialistmottagning vid ätstörningar

AnorexiBulimiCenter

AnorexiBulimiCenter mottagning Kalmar och AnorexiBulimiCenter mottagning Västervik erbjuder specialiserad, kvalificerad och individanpassad vård för barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer som drabbats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ätstörning UNS. Upptagningsområdet är hela Kalmar län.

Fäll ihop

Fråga om råd

Fråga om råd

1177 sjukvårdsrådgivningen
Om man känner sig osäker på vart man ska vända sig kan man alltid ringa 1177 och prata med en sjuksköterska för att få råd om vård och hjälp att hitta rätt. 1177 Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt.

Fråga 1177.se
Fråga 1177.se kan man ställa en anonym fråga som gäller den egna eller närståendes hälsa. En namngiven läkare eller sjuksköterska svarar inom sju dagar. Under Hitta frågor och svar finns ett urval av tidigare ställda frågor, via den kan man kanske få sitt svar direkt.

UMO – ungdomsmottagning på nätet
UMO.se kan den som är mellan 13-25 år få råd och ställa anonyma frågor.

Patient- och stödföreningar
Man kan även vända sig till patient- och stödföreningar. De kan ge information och hjälpa till att få kontakt med andra i en liknande situation.

Fäll ihop

Telefonjourer

Telefonjourer

Behöver man prata med någon och få stöd, kan man vända sig till en närstående som man har förtroende för, någon utomstående eller vårdpersonal.

Om man inte vill prata med någon närstående kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour. Man kan till exempel ringa till Hjälplinjen för ett första stödsamtal. Du kan vara anonym under samtalet.

Fäll ihop

Läs mer om:

Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-28
Redaktör:

Simon Leijnse, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län

Granskare:

Simon Leijnse, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län