Att vara ung och må dåligt i Kalmar län

Skriv ut (ca 9 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Det finns olika anledningar till att man inte mår psykiskt bra. Många känner sig nedstämda eller ledsna i perioder av sitt liv.

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Längre ner på sidan hittar du länkar till olika diagnoser och besvär som beskriver symtom och orsaker som kan göra att man mår dåligt.

Här hittar du också länkar och kontaktuppgifter dit du som är ung och mår dåligt i Kalmar län kan vända dig för att få hjälp. Även föräldrar och närstående som är oroliga för någon som är ung kan ta kontakt.

Visa mer

Akut läge - direkt hjälp

Akut läge - direkt hjälp

Om läget är akut och du behöver omedelbar hjälp kontakta en psykiatrisk mottagning i ditt geografiska område. Kvällar, nätter och helger kan du kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Är du osäker på vart du ska vända dig, ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. 

Är det omedelbar fara för någons liv, ring nödnumret 112.

Psykiatriska akutmottagningar för barn och ungdomar upp till 18 år
Akuttid vardagar kan du få hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i ditt geografiska område.
Behövs hjälp i mycket akuta situationer kvällar, nätter och helger kontaktar du Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning i Kalmar eller Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning i Västervik.

Psykiatriska akutmottagningar för vuxna över 18 år
Akuttid vardagar kan du få hos psykiatriska öppenvårdsmottagningar i ditt geografiska område.
Behövs hjälp i mycket akuta situationer kvällar, nätter och helger kontaktar du Psykiatrisk akutmottagning i Kalmar eller Psykiatrisk akutmottagning i Västervik.

Fäll ihop

1177 Sjukvårdsrådgivningen

1177 Sjukvårdsrådgivningen

Du kan alltid ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177. Där svarar erfarna sjuksköterskor på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt. Om du inte vet var du ska vända dig eller om din mottagning är stängd, kan 1177 Sjukvårdsrådgivningen hjälpa till.

Fäll ihop

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan är en mottagning för barn och ungdomar från 6 till och med 17 år och deras familjer. Hit kan du vända dig om du känner dig känner dig ledsen, orolig, stressad eller arg. Det kan även handla om konflikter i hemmet eller kriser. Känner ni som föräldrar oro för ert barn är ni välkomna till oss.

Genom att erbjuda tidiga och korta insatser vill vi bidra till att hindra utveckling av allvarliga problem. Hos oss jobbar psykologer, socionomer och psykoterapeuter. Vi har lång erfarenhet av att jobba med psykisk hälsa och ger råd, stöd och behandling.

Barn- och ungdomshälsan Kalmar (södra Kalmar län)

Barn- och ungdomshälsan Västervik (norra Kalmar län)

Fäll ihop

Elevhälsan

Elevhälsan

Hos elevhälsan på din skola kan du få hjälp med allt som rör din hälsa. Hit kan du också vända dig för att bara prata med en vuxen och för att få hjälp och stöd. Elevhälsan finns på alla skolor och här arbetar sjuksköterska, läkare, psykolog och kurator. Vill man träffa skolläkare, skolpsykolog eller skolkurator behöver man oftast boka en tid via skolsjuksköterskan.

Fäll ihop

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningarna i Kalmar län kan du vända dig för att få hjälp och stöd eller bara för att prata. Det kan vara funderingar om kroppens utveckling, alkohol och droger, preventivmedel och akut-piller, graviditet, könssjukdomar eller relationer.

Ungdomsmottagningarna vänder sig till tjejer upp till 23 år och för killar upp till 25 år.

Kontakta ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen på nätet, umo.se
Umo.se är en webbplats på nätet för alla mellan 13 och 25 år. Här kan du bland annat läsa om sex, kroppen, relationer och att må dåligt.

Fäll ihop

Hälsocentralen

Hälsocentralen

Till din hälsocentral/läkarmottagning kan du söka för allt som rör hälsa och sjukdomar. Vid problem som sömnsvårigheter, ångest, depressioner eller sorgereaktioner vänder du dig hit för att få hjälp och samtalsbehandling.

Här kan du också få hälsosamtal, kost- eller träningsråd, sluta-rökasamtal eller hjälp med att dricka mindre alkohol.

På hälsocentralen arbetar till exempel sjuksköterska, läkare och psykolog.

Fäll ihop

Psykiatriska vården

Psykiatriska vården

Vid allvarligare psykiska besvär vänder du dig till den psykiatriska specialistvården.

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) som består av öppenvårdsmottagningar i Kalmar, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik.

Barn- och ungdomspsykiatrin i Oskarshamn har även en spädbarnsverksamhet kopplat till sin mottagning.

Vuxenpsykiatrin för dig som är 18 år eller äldre
Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Det finns psykiatriska öppenvårdsmottagningar över hela länet dit du kan vända dig.

Fäll ihop

Socialtjänsten

Socialtjänsten

Din kommun kan också hjälpa dig om du har det svårt. Kommunernas socialtjänst erbjuder stöd, hjälp, vård och omsorg i många olika situationer för barn, ungdomar, familjer, äldre och personer med funktionsnedsättning.

Till socialtjänsten kan du också vända dig om det finns misstanke om att ett barn far illa eller om det finns problem med alkohol och droger.

Fäll ihop

AnorexiBulimiCenter

AnorexiBulimiCenter

Specialistenhet vid ätstörningar

AnorexiBulimiCenter mottagning Kalmar och AnorexiBulimiCenter mottagning Västervik erbjuder specialiserad, kvalificerad och individanpassad vård för barn, ungdomar och vuxna samt deras familjer som drabbats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller ätstörning UNS. Upptagningsområdet är hela Kalmar län.

Fäll ihop

Familjecentralen

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Om någon familjemedlem mår dåligt, vare sig det är en förälder eller ett barn, påverkas hela familjen. Hit kan man som förälder vända sig bara för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om man behöver det. På en familjecentral samverkar flera olika slags enheter, till exempel barnhälsovården, mödrahälsovården, socialtjänsten och öppna förskolan.

Fäll ihop

Barnhälsovården - barn under 6 år

Barnhälsovården - barn under 6 år

Barnhälsovården tar emot barn, upp till 6 års ålder. Till barnhälsovården kan man vända sig med alla frågor som rör barnets hälsa och utveckling. I barnhälsovården arbetar sjuksköterskor och läkare.

Fäll ihop

Kommunal hjälp och stöd till unga som mår dåligt

Kommunal hjälp och stöd till unga som mår dåligt

I länets kommuner finns flera olika verksamheter som arbetar med barn och ungas psykiska hälsa där du kan få hjälp och stöd.

Fäll ihop

Telefonjourer och rådgivning

Telefonjourer och rådgivning

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer man kan ringa för att få råd, både för barn, unga och vuxna.

Ett exempel är BRIS, Barnens rätt i samhället, på telefon 116 111 dit alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst.

BRIS har också en vuxentelefon som tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. BRIS Vuxentelefon har telefon 077-150 50 50.

Fäll ihop

Patient- och anhörigföreningar

Patient- och anhörigföreningar

Genom patient- och anhörigföreningar kan man få kontakt med och träffa andra som är i samma situation som man själv.

Fäll ihop

Diagnoser och besvär

Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-28
Redaktör:

Simon Leijnse, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län

Granskare:

Simon Leijnse, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län