Välja hälsocentral i Kalmar län

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Så här väljer du

Så här väljer du

I Kalmar län kallas vårdvalet för Hälsoval.

Du kan välja bland 28 offentliga och 12 privata hälsocentraler eller läkarmottagningar i länet.

Alla hälsocentraler/läkarmottagningar som finns i listan uppfyller de krav som Region Kalmar län ställer på vård och kvalitet. På samtliga mottagningar ska det finnas läkare som är specialister inom allmänmedicin samt sjuksköterskor med särskild utbildning inom till exempel diabetes och demens. De ska även kunna erbjuda dig stöd och hjälp till en hälsosammare livsstil.

På en del mottagningar kan du även välja läkare. Mottagningen har dock rätt att neka ditt val om läkaren redan är fulltecknad. Då kan man ibland få möjlighet att bli uppsatt på en väntelista. Du kan när som helst byta hälsocentral eller läkarmottagning och du får göra hur många byten du vill.

Nyinflyttade till länet får ett brev med information om att de tilldelats den hälsocentral eller läkarmottagning som ligger närmast folkbokföringsadressen.

Om du flyttar inom Kalmar län och har gjort ett aktivt val av hälsocentral/läkarmottagning finns ditt val kvar tills du gör ett nytt val. Om du flyttar från länet och har valt hälsocentral/läkarmottagning i Kalmar län tas ditt val bort automatiskt.

Är du vårdnadshavare kan du också göra ett val för ditt/dina barn under 18 år.

Nyfödda barn tilldelas automatiskt den hälsocentral eller läkarmottagning som mamman valt. Målsman får ett brev med information om vilken hälsocentral/läkarmottagning barnet tilldelats.

Så här väljer man hälsocentral

Logga in på 1177.se och välj direkt den hälsocentral/läkarmottagning i Kalmar län som du vill tillhöra eller byta till. Du kan även fylla i en blankett som lämnas/skickas med post till vald mottagning.

Vill du välja vårdcentral/läkarmottagning i Jönköpings eller Östergötlands län kan du även göra det via formulär i e-tjänsten:

Vill du välja en vårdcentral/läkarmottagning i en annan region i Sverige kan du läsa mer hos den regionen du vill välja:

Frågor om Hälsoval?

Kontakta hälsocentral/vårdcentral/läkarmottagning

Eller kontakta Hälsovalsenheten i Kalmar län via e-post halsoval@regionkalmar.se.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

För att besöka en hälsocentral i Kalmar län betalar du en patientavgift som är densamma för alla hälsocentraler i Kalmar län.

Om du är folkbokförd i en annan region i Sverige och väljer att söka vård i Region Kalmar län betalar du den patientavgift som gäller i Kalmar län. Du inte rätt att få din sjukresa till och från vården betald av Region Kalmar län.

Du behöver aldrig ha en remiss för att besöka en vårdcentral.

Fäll ihop

Hitta och jämföra hälsocentral

Hitta och jämföra hälsocentral

I tjänsten Hitta och jämföra vård hittar du kontaktuppgifter till alla hälsocentraler i Kalmar län. Du kan också jämföra alla hälsocentraler med varandra och se vad patienterna tycker om dem, hur stor andel telefonsamtal de besvarar och hur många som får träffa en läkare inom sju dagar.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från en annan region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland
Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-11-30
Redaktör:

Annika Billberg, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län