Frågor och svar om e-tjänsten Journalen

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Vem kan använda e-tjänsten Journalen?

Vem kan använda e-tjänsten Journalen?

 • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
 • Vuxna som delegerat läsrättigheter till annan vuxen med hjälp av funktionen ”dela journal” i e-tjänsten
 • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

För att kunna logga in i e-tjänsten Journalen krävs e-legitimation. Det kan du beställa hos din bank.

Fäll ihop

Vem kan inte använda e-tjänsten Journalen?

Vem kan inte använda e-tjänsten Journalen?

 • Den som är under 16 år.
 • Den som har förseglat sin journal.
 • Den som inte har e-legitimation.
Fäll ihop

Hur går inloggningen till?

Hur går inloggningen till?

För att läsa din journalinformation måste du logga in med e-legitimation, som du kan skaffa hos din bank. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. Läs mer om hur inloggning till e-tjänsterna går till.

Fäll ihop

Kan jag se någon annans uppgifter i e-tjänsten Journalen, t.ex. en nära anhörig?

Kan jag se någon annans uppgifter i e-tjänsten Journalen, t.ex. en nära anhörig?

Du kan ge någon annan tillgång till dina journaluppgifter genom att delegera läsrättigheter till annan vuxen och dela din journal med denne. Den du vill dela journalen med måste ha egen e-legitimation för att logga in i e-tjänsterna på 1177.se. Detta kan vara värdefullt t.ex. för att ge ett vuxet barn insyn i sin åldrande förälders vård och hälsa. Föräldrar och vårdnadshavare har tillgång till sina barns journal fram till deras 13-årsdag.

Fäll ihop

Vilken journalinformation kan jag läsa i e-tjänsten Journalen?

Vilken journalinformation kan jag läsa i e-tjänsten Journalen?

I Kalmar län kan du se journalinformation från och med 1 oktober 2015. Äldre journalinformation kan du som tidigare begära ut i pappersform, läs mer här.

 • Du ser anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Journalen visar även dina läkemedel. Du kan också se vilka vaccinationer du har fått sedan lång tid.
 • Målet är att på sikt kunna visa så mycket information som möjligt i e-tjänsten, och olika delar av journalen kommer att läggas till successivt allteftersom teknisk utveckling sker.
 • Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
 • Anteckningar från barnpsykiatri och rättspsykiatri visas inte ännu. Inom vissa andra verksamheter visas inte anteckningar från psykologer och kuratorer.
 • Kalmar läns landsting kan idag inte visa alla tillgängliga informationsmängder, vilket gör att du kan uppleva att det saknas information inom vissa områden. Ambitionen är dock att på sikt visa mer information och samma information i hela Sverige.
 • Information från de privata vårdgivare som har annat journalsystem än landstinget kan inte visas.
Fäll ihop

Var vänder jag mig för frågor om e-tjänsten eller innehållet i journalen?

Var vänder jag mig för frågor om e-tjänsten eller innehållet i journalen?

Har du medicinska frågor, t.ex. om innehållet i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Har du tekniska frågor eller problem i e-tjänsten, kontakta supporten för 1177 Vårdguidens e-tjänster på telefon 08-123 135 00. Öppet alla dagar 6-22.

Har du frågor kring vilken information som visas och inte i e-tjänsten, om försegling samt upplåsning av försegling av Journalen, delning av Journalen samt om direktåtkomst till ditt barns journal som är mellan 13 och 17 år - kontakta Landstinget i Kalmar län på telefon 0480- 44 86 00, öppettider vardagar 9-15 (lunchstängt 12:30-13). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Fäll ihop

Hur säker kan jag vara att ingen obehörig kan se mina journaluppgifter i e-tjänsten?

Hur säker kan jag vara att ingen obehörig kan se mina journaluppgifter i e-tjänsten?

För att kunna se din journal via 1177.se krävs det att du har en e-legitimation. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas Internettjänster. Om du råkar ut för att dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer eller känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra, finns en ”förseglingsknapp” som omedelbart spärrar åtkomsten till e-tjänsten Journalen. Behöver du hjälp med förseglingen kan du kontakta landstinget på telefon 0480- 44 86 00, öppettider vardagar 9-15 (lunchstängt 12:30-13), så kan de göra det åt dig. Om du vill låsa upp din journal som du förseglat måste du kontakta landstinget som hjälper dig.

Fäll ihop

Hur fungerar rutinen kring vårdnadshavare och åtkomst av barns journal?

Hur fungerar rutinen kring vårdnadshavare och åtkomst av barns journal?

Föräldrar/vårdnadshavare har tillgång till sina barns journal fram till deras 13-årsdag. Information om vårdnadshavare hämtas av e-tjänsten från Skatteverket varje gång inloggning sker. Det innebär att det bara är den som är aktuell vårdnadshavare enligt Skatteverket vid inloggningstillfället som har tillgång till barnets journal. I de fall en registrering gjorts hos Skatteverket - att man inte längre är vårdnadshavare - spärras tillgången direkt. Landstinget kommer också kunna spärra denna tillgång vid misstänkta missförhållanden.

Från 13 år t.o.m. 15 år har varken vårdnadshavare eller barnet själv direktåtkomst till e-tjänsten Journalen. Dock vid speciella situationer kan landstinget besluta om undantag, så att vårdnadshavare ska kunna få tillgång till barnets journal efter barnet fyllt 13 år. För frågor kring detta kontakta landstinget på 0480-44 86 00, öppettider vardagar 9-15 (lunchstängt 12:30-13). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Fäll ihop

Sparas min journalinformation ”på Internet”?

Sparas min journalinformation ”på Internet”?

Patientens journalinformation lagras endast i IT-miljön hos Landstinget i Kalmar län. När du som patient vill ta del av information så visas ”kopior” av delar av journalinnehållet i e-tjänsten Journalen. När du sedan loggar ut släpps innehållet och ingen information sparas i e-tjänsten.

Fäll ihop

Kan jag se vem som läst journalanteckningarna?

Kan jag se vem som läst journalanteckningarna?

Till att börja med kan du endast se en logg som visar när du själv eller någon du delat din journal med varit inne i systemet. En logg som visar vilken sjukvårdspersonal som varit inne i själva journalen är under teknisk utveckling.

Fäll ihop

Jag får felmeddelande "Det finns inga uppgifter att hämta”

Jag får felmeddelande "Det finns inga uppgifter att hämta”

Oftast beror detta felmeddelande på att det är mycket journaluppgifter som ska hämtas som tar tid. Det stämmer alltså inte, att det inte finns uppgifter att hämta utan det beror på att den tekniska överföringen av information tar för lång tid. Testa att logga ut, stänga din webbläsare helt och sedan öppna den igen och logga in på nytt, så ska din journalinformation synas. Kontakta annars den tekniska supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2015-10-14